Nr 8/36 (Sierpień 2007)

W oczekiwaniu na dialog

Rozmowa z Leszkiem Miętkiem prezydentem ZZM.

Pracownicy zachowają uprawnienia

Rozmowa z Andrzejem Wachem, prezesem zarządu PKP SA.

Spotkanie z przewodniczącymi

Rządowa strategia dla kolejnictwa była jednym z głównych tematów dyskusji prezydium Rady Krajowej ZZM z przewodniczącymi organizacji zakładowych.

Dzieci dziękują!

Do Biura Rady Krajowej ZZM wpłynęły podziękowania dla naszych członków od Zarządu Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, prowadzącego m.in. Schronisko dla Matki i Dziecka oraz świetlicę dla dzieci GROTA.

Kup mieszkanie za grosze

Od niedawna każdy lokator mieszkania spółdzielczego może tanio wykupić je na własność. Z końcem lipca weszła w życie ustawa z 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r., nr 125, poz. 873).

Piknik wśród parowozów

Miłośnicy pary spotkali się 28 lipca w Rabce-Zarytem na kolejnej Parowozjadzie PKP CARGO S.A. Z zapartym tchem podziwiali zabytkowe maszyny, z których część przyjechała z zagranicy. Ale nie zabrakło także innych atrakcji.

AVE

Inauguracja szybkich kolei w Hiszpanii, podobnie jak w Japonii, wiąże się z ważnym dla kraju wydarzeniem. Była nim Światowa Wystawa EXPO w Sewilli w 1992 roku.

Nowa generacja ezt

Nowoczesny zespół ED 74 rozpocznie wkrótce kursowanie między Warszawą a Łodzią. Latem odbywały się próbne jazdy między Łodzią i Idzikowicami. 7 sierpnia skład po raz pierwszy przejechał trasę do stolicy.

Udowodnić niewinność

Powracamy, ku przestrodze, do opisywanego w ubiegłym numerze "Głosu Maszynisty" wypadku. Późniejsze ustalenia i szukanie winnego mogą być przykładem nierzetelności działania komisji powypadkowych.

Czasu jeszcze mniej

Kolejowi pracodawcy żądają przestrzegania przepisów od pracowników. Co jednak, jeśli jeszcze nie zdołali ich stworzyć?

Wojna zaczęła się w Tczewie

We wrześniu będziemy obchodzić 68 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jej pierwszymi ofiarami stali się polscy kolejarze i celnicy bestialsko zamordowani przez hitlerowców w Szymankowie, w odwecie za niepowodzenie operacji o kryptonimie "Akcja Pociąg". Uniemożliwiła ona przejęcie strategicznych mostów na Wiśle w Tczewie, którymi wiodła najkrótsza droga z Rzeszy do Prus Wschodnich.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Hoomor.