Nr 8/120 (Sierpień 2014)

Wolność zaczyna się w umysłach

CBOS o związkach

54 procent Polaków uważa, że związki zawodowe w Polsce mają zbyt mały wpływ na decyzje polityczne. Znaczna część postrzega też działalność organizacji związkowych jako korzystną dla kraju – poinformowało Centrum Badania Opinii Społecznej.

W maszynistów warto inwestować

Rozmowa z Adamem Purwinem – prezesem zarządu PKP Cargo

Nie nadużywamy systemu

Rozmowa z Jackiem Kosińskim, dyrektorem Ośrodka Szkoleń Zawodowych PKP Intercity S.A.

W obronie maszynisty

Komisja Obrony Praw Pracowniczych ZZM jest bardzo zaangażowana w toczący się proces sadowy przeciwko maszyniście, który według aktu oskarżenia doprowadził 12 sierpnia 2011 roku do katastrofy pociągu przy wjeździe do stacji Baby. Przygotowania do rozpraw to ogrom pracy i wielka odpowiedzialność.

Skuteczna interwencja ws. Ir-1

Do podstawowej instrukcji ustalającej zasady prowadzenia ruchu pociągów, pismem z 7 lipca 2014 r. zarządca infrastruktury roku chciał wprowadzić obszerne zmiany mające obowiązywać już od 1 sierpnia. ZZM musiał interweniować, ponieważ pracownikom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu kolejowego odebrano realną możliwość zapoznania się z nimi i odbycia szkoleń.

Rok Jubileuszu

W bieżącym roku obchodzimy 95-lecie założenia ZZM i 25-lecie reaktywacji ZZM. W telegraficznym skrócie przypominamy najważniejsze fakty z historii naszej organizacji. Więcej będzie można przeczytać i obejrzeć w 256-stronicowej publikacji, której premiera nastąpi podczas obchodów Dnia Maszynisty połączonego z jubileuszowymi uroczystościami. Tam szerzej o naszym rodowodzie, tradycji, symbolach, najważniejszych działaniach oraz oczywiście o ludziach tworzących ZZM.

Wokół wypowiedzeń

W tym miesiącu szerzej o wypowiedzeniach umowy o pracę na czas nieokreślony i jak liczyć termin wypowiedzenia.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Podpatrzone, Fraszki Jerzego Szulca, Humor, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka