Nr 7/83 (Lipiec 2011)

Załoga PR mówi dość!

Pracownicy spółki Przewozy Regionalne przeprowadzili 5 lipca dwugodzinny strajk ostrzegawczy w całym kraju. W wyniku protestu zatrzymanych zostało ponad 400 pociągów. To pierwsza tego typu akcja strajkowa na kolei od 13 lat. Najprawdopodobniej wcale nie ostatnia tego lata.

Nowe władze Konfederacji

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych przyjęło 21-22 czerwca sprawozdania z działalności Rady KKZZ za okres I kadencji, udzieliło absolutorium ustępującym władzom oraz wybrało nowe na II kadencję.

Pracodawcy wypowiedzieli PUZP!

Związek Pracodawców Kolejowych wypowiedział 15 czerwca "pracowniczą konstytucję" – Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Sześciomiesięczny okres wypowiedzenia upłynie z końcem 2011 roku.

Puchar Prezydenta dla Wagremu

Drużyna Wagremu Kluczbork okazała się bezkonkurencyjna podczas 14. Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta ZZM i Prezesa PKP Cargo. Reprezentacja Maszynistów podobnie jak rok temu zwyciężyła team Dyrektorów, tym razem 2:0.

Wybory do rad

Przedstawiciele ZZM będą zasiadać w radach nadzorczych PKP SA i Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście w nowej kadencji.

Pasowanie na maszynistów

W Szybkiej Kolei Trójmiejskiej w Trójmieście zakończył się proces szkolenia kolejnej grupy młodych maszynistów.

Instrukcja do poprawki

W czerwcu PKP Intercity S.A. przekazało do zaopiniowania przez zakładowe komisje projekt instrukcji Bphp-1 (Mt-34a), dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy drużyn trakcyjnych elektrycznych i spalinowych pojazdów trakcyjnych. Roi się w nim od nieprawidłowości. Czy nie lepiej powierzyć opracowanie takich instrukcji pracownikom posiadającym obszerną wiedzę także w zakresie obowiązków pracowników drużyn trakcyjnych?

Rubryki stałe

Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka