Nr 7 (15 grudnia 2005)

Kalendarz na rok 2006

cz. I (styczeń-czerwiec) (pdf 1.22MB)
cz. II (lipiec-grudzień) (pdf 1.26MB)

Wymuszony dialog

Ostatni miesiąc był bardzo gorący, głównie ze względu na zatrudnianie maszynistów na autobusy szynowe przez PKP Przewozy Regionalne. Działo się to bez dialogu z ZZM.

Nacisk samorządów

Rozmowa z LESZKIEM RUTĄ, prezesem zarządu PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o.

Rządowe wsparcie dla kolei

Rozmowa z profesorem dr hab. MIROSŁAWEM CHABERKIEM – podsekretarzem stanu do spraw kolejnictwa i gospodarki morskiej w Ministerstwie Transportu i Budownictwa

Praca według nowego rozkładu

Rozmowa z IGNACYM GÓRĄ – naczelnikiem Wydziału Eksploatacji Centrum Kierowania Przewozami PKP Cargo S.A.

Wolniej – będzie bezpieczniej

Przewozy Regionalne wprowadzają do eksploatacji kompozytowe wstawki hamulcowe typu LL z materiału FR 502 produkcji firmy Frenoplast w elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN57.

Związkowcy, nie politycy

Rozmowa z TADEUSZEM ZAWADZKIM, p.o. przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

Wyciągnąć wnioski