Nr 6/94 (Czerwiec 2012)

Polska kolej bezpieczeństwem stać będzie!

Rozmowy płacowe w Spółkach

ZUZP

Na temat ZUZP dla Głosu Maszynisty wypowiedzi udzelił wiceprezydent ZZM Krzysztof Ciećka.

4 stanowiska OPZZ dotyczące bieżącej polityki rządu z dnia 13 czerwca

W sprawie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku – Prawo o zgromadzeniach Rada OPZZ wyraża sprzeciw wobec planów zmiany zapisów ustawy – Prawo o zgromadzeniach.

Rady Zakładowe ZZM obradują w nowej siedzibie

Potrzeba realnych, konkretnych decyzji, a nie tylko zaklinania rzeczywistości…

czyli Walne Zebranie Delegatów KKZZ

Pakt 10 spraw dla bezpieczeństwa na kolei

Od poniedziałku 28 do czwartku 31 maja członkowie ZZM uczestniczyli w dyżurach pod Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ? wobec ostatniej czarnej serii wypadków na kolei była to aktywna forma protestu – w kwestii bezpieczeństwa nie będziemy szli na kompromisy! Na efekty tych działań nie trzeba było długo czekać – sprawą zainteresowały się media i lokalni decydenci.

Trudne decyzje

Młodzi w ofensywie!

Spotykamy się!

Dnia 12 maja i 12 czerwca 2012r. po raz dziesiąty odbyło się spotkanie uczestników kursu maszynistowskiego z 1988 i 2010 roku w miejscowości Krzeszna na Kaszubach i Kaliszu Kaszubskim.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Kącik filatelistyczny, Z humorem i humorkiem, Fraszki Jerzego Szulca, Krzyżówka