Nr 6/82 (Czerwiec 2011)

Wokół podwyżek

Są pierwsze ustalenia wynikające ze sporu zbiorowego KKZZ z PKP Intercity na tle płacowym. Z dniem 1 lipca br. zostanie wdrożona podwyżka wynagrodzeń dla pracowników spółki w wysokości średnio 120 zł w uposażeniu zasadniczym. Konfederacja czynnie zabiega także o wzrost wynagrodzeń w Przewozach Regionalnych oraz PKP Cargo.

Negocjacje w Cargo

Do końca negocjacji paktu gwarancji pracowniczych w PKP Cargo jeszcze daleka droga. Wygląda jednak na to, że w kilku obszarach pojawiła się szansa na kompromis.

Ulgi przejazdowe

Na spotkanie sygnatariuszy Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy 6 czerwca Związek Pracodawców Kolejowych przedstawił projekt zmian uprawnień do ulg przejazdowych dla kolejarzy i ich rodzin.

Poprzyj swojego kandydata

Znany jest już harmonogram wyborczy na przedstawicieli załogi w Radzie Nadzorczej PKP SA piątej kadencji. Kandydatem Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych i oczywiście ZZM jest Leszek Miętek.

Wybory w Konfederacji

Podczas Walnego Zebrania Delegatów wybrane zostało 8 czerwca kierownictwo struktur Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych w poszczególnych spółkach. Wybory władz KKZZ na nową kadencję odbędą się 21 czerwca br.

Zespół Trójstronny

Tematami przewodnimi ostatniego posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa, które odbyło się 1 czerwca, były negocjacje paktów gwarancji pracowniczych w PKP Cargo i Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury oraz świadczenia przejazdowe.

ALE w Warszawie

Prezydenci szesnastu europejskich związków zawodowych maszynistów zjechali do polskiej stolicy, by nakreślić obszary dalszych wspólnych działań w ramach ALE. Priorytetem jest włączenie organizacji do europejskiego, sektorowego dialogu społecznego, czyli unijnej instytucji podejmującej kluczowe decyzje dla transportu kolejowego.

Z prac Rady Krajowej

Rada Krajowa ZZM omówiła bieżącą sytuację w spółkach oraz stan negocjacji kolejno: paktu gwarancji pracowniczych, w sporach na tle płacowym i zmian w układach zbiorowych. Przyjęła również uchwały wyznaczające kierunki działania w tych obszarach.

Deficyt maszynistów

W wielu kolejowych zakładach sytuacja zatrudnieniowa w zespole drużyn trakcyjnych robi się dramatyczna. W szybkim tempie nadciąga chwila, że nie będzie komu prowadzić pociągów.

Protest w DB Schenker

Grupa maszynistów DB Schenker wzięła urlopy na żądanie protestując przeciwko niekorzystnym zapisom nowego układu zbiorowego. To pierwszy na tak dużą skalę wyraz niezadowolenia pracowników Grupy Deutsche Bahn w Polsce.

Raport o kryzysie

Konwersatorium "O lepszą Polskę" wydało raport poświęcony przyczynom i konsekwencjom globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawom. Eksperci ekonomiczni i specjaliści od finansów przedstawiają w nim swoje opinie na temat aktualnej jego fazy i możliwych scenariuszy rozwoju, a także oceniają sytuację w świecie, Europie i Polsce.

Ciężkie działa za papierosa

W jednej ze spółek pracodawca wymierzył pracownikowi karę porządkową. Powołał się przy tym na przepisy, których nie podał załodze do wiadomości oraz zarzucił złamanie zakazu, którego… nigdy nie wydał.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka