Nr 6/70 (Czerwiec 2010)

Leszek Miętek wiceprezydentem ALE

Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek został ponownie wybrany na wiceprezydenta europejskiego związku maszynistów ALE.

Łączyć, a nie dzielić

Rozmowa z Grzegorzem Napieralskim, kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Posiedzenie Sektora

Rada Sektora Przewozów Pasażerskich omawiała 26 maja bieżącą sytuację i wypracowywała swoje stanowisko w kluczowych sprawach. W części posiedzenia uczestniczył prezes PKP Intercity Grzegorz Mędza.

Tiry na tory

Ruszyła kampania społeczna mająca na celu promocję transportu kombinowanego przez upowszechnienie wiedzy na temat jego możliwości i specyfiki oraz – w dalszej perspektywie – wpłynięcie na politykę transportową państwa i zmianę proporcji dotacji dla transportu samochodowego i kolejowego.

Razem silniejsi

Podczas VII Kongresu OPZZ podsumowano minioną kadencję oraz przyjęto m.in. program działania na lata 2010-2014, a także wybierano władze związku. Na przewodniczącego Porozumienia ponownie został wybrany Jan Guz, który walkę o prawa pracownicze uznał za swoją nadrzędną misję.

Regeneracja sprzęgów

Naturalną cechą człowieka jest dążenie do zapewnienia sobie bezpieczeństwa i maksymalnego komfortu życia. W transporcie kolejowym nic tak nie przyciąga potencjalnego Klienta jak poczucie bezpieczeństwa i niezawodności. Jeżeli towarzyszy temu komfort podróży – sukces prawie gwarantowany.

Rząd odpowiedzialny za chaos na torach

Przedstawiamy wspólne stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego, Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych i Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w sprawie usamorządowienia polskich kolei regionalnych. To efekt dyskusji panelowej organizowanej 10 marca przez te trzy organizacje.

Za mało współpracy

Procedury dla pracowników związanych z eksploatacją i bezpieczeństwem ruchu kolejowego powinny być szczególnie jednoznaczne, zrozumiałe i przejrzyste. Nie można tego powiedzieć o wprowadzonych 1 października 2009 roku przez zarząd PKP Intercity S.A. instrukcjach: dla maszynisty pojazdu trakcyjnego Bt-1(Mt-1) oraz dla pomocnika pojazdu trakcyjnego Bt-2 (Mt-2). Za dużo w nich niedopowiedzeń, niejasności oraz sprzeczności z innymi instrukcji oraz przepisami prawa pracy.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka