Nr 6/34 (Czerwiec 2007)

Kompromisowe porozumienie

Rozmowa z Leszkiem Miętkiem, prezydentem ZZM

Jak czytać "Porozumienie"

Powstały struktury regionalne KKZZ

W maju odbywały się wybory regionalnych władz Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych. Będą one działać w jednostkach terytorialnych utworzonych na bazie dawnych DOKP.

Z prac Rady Krajowej

Kwestie finansowe i emerytalne były jednymi z głównych tematów posiedzenia Rady Krajowej ZZM, które odbyło się 22 maja w Warszawie. Przyjęto podczas niego szereg istotnych uchwał.

Piraci na torach

Czy jednakowe prawo obowiązuje tak samo wszystkich przewoźników kolejowych, czy są może równi i równiejsi? Stwarzający poważne zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i nie ponoszący z tego tytułu żadnych konsekwencji…

W zakładach

Pisze Piotr Rybikowski – przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Łodzi.

ICE

Nasi zachodni sąsiedzi mogą poszczycić się dobrze rozwiniętą siecią kolei dużych prędkości. Znakomicie funkcjonująca wizytówka kolei niemieckich DB nazwana została ICE (Intercity Express).

Rubryki stałe

Forum, Pod semaforem, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Podpatrzone.