Nr 6/154 (Czerwiec 2017)

Razem w VIII kadencję!

Zarząd ALE w Warszawie

Kierownictwo Międzynarodowego Związku Maszynistów ALE obradowało w maju w Warszawie. Oprócz części formalnej, szefowie 17 organizacji europejskich mieli okazję zaznajomić się z naszą koleją. Dobra okazja do promocji kraju i polskiego kolejnictwa została należycie wykorzystana.

Wykładnia ws. „pomostówek”

Jest odpowiedź na wystąpienie prezydenta ZZM ws. dokonania interpretacji przepisów dotyczących emerytur pomostowych w celu jednolitego orzecznictwa przez ZUS.

Wokół podwyżek

Na mocy porozumienia z 30 listopada 2016 r. w PKP Intercity z dniem 1 lipca br. wprowadzona zostanie podwyżka wynagrodzeń. W PKP Cargo spotkanie organizacji związkowych z zarządem spółki 29 maja nie przyniosło porozumienia. Termin kolejnego został wyznaczony na 26 czerwca.

Interwencja do PLK

W piśmie do prezesa PLK z 20 czerwca ZZM podtrzymał stanowisko, iż zastosowanie samoczynnej dwustawnej blokady liniowej na linii nr 18 i każdej innej typu magistralnego stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Z prac Rady Krajowej

Na posiedzeniu 14 czerwca Rada Krajowa ZZM przyjęła szereg uchwał regulujących pracę Rady i Prezydium związku w nowej, VIII kadencji.

Nowe kierownictwo Sektora

Rozpoczęły się wybory w sektorach ZZM. Jako pierwsze zostało wybrane kierownictwo Sektora Przewozów Towarowych.

Zjazd wskazał cele

Krajowy Zjazd Delegatów ZZM wybrał władze naszej organizacji na VIII kadencję. Zaufaniem ponownie obdarzony został Leszek Miętek, któremu funkcję prezydenta ZZM delegaci powierzyli po raz czwarty z rzędu. W Prezydium nadal pomagać mu będą wiceprezydenci Krzysztof Ciećka i Sławomir Centkowski. Krajowej Komisji Rewizyjnej przewodniczy Marek Woźniak.

Maszynista musi wypocząć

Maszynista to bardzo odpowiedzialny zawód. Dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego ważne jest by po pracy mógł wypocząć. Minimalna długość wypoczynku powinna być niezależna od tego, w ilu zakładach podjął pracę. Maszyniści mają ustawowy obowiązek składania oświadczeń o świadczeniu bądź nie pracy na rzecz innych przedsiębiorstw kolejowych.

Śladem naszych publikacji

W nawiązaniu do artykułu „Luka mocno puka” (GM 05/2017) wracamy do jednego z zagadnień związanych z systemem egzaminowania.

Pasjonaci z Pocztu

Dwóch naszych kolegów powołanych w skład Pocztu Sztandarowego ma fajne pasje, którymi zechcieli się z nami podzielić.

Nasze sztandary

Rodzina związkowych sztandarów ZZM powiększa się do czterdziestki! Najnowszą naszą „chorągwią” jest sztandar organizacji ZZM w spółce Koleje Mazowieckie.

Nie mówimy żegnaj

Na zasłużoną emeryturę odszedł nasz kolega Zbigniew Gęborys.

Uratuj życie!

Ruszyła akcja promująca honorowe krwiodawstwo i rejestrację potencjalnych Dawców szpiku. Wolontariusze koordynujący wydarzenie i krwiobusy pojawią się na dworcach 10 polskich miast – w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Krakowie, Gdańsku, Bydgoszczy, Opolu, Rzeszowie, Łodzi i Gdyni.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Humor, Fraszki Jerzego Szulca, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka