Nr 6 (15 listopada 2005)

Lepsza kolej – lepsza Polska

Rozmowa z doktorem PAWŁEM SOROKĄ, koordynatorem Polskiego Lobby Przemysłowego im. E. Kwiatkowskiego

Międzynarodowa współpraca

Na posiedzeniu zarządu Europejskiego Związku Maszynistów (ALE) 20-23 października w hiszpańskiej Sewilli omawiano sprawozdania i obecną sytuację na kolei oraz w związkach w poszczególnych krajach.

Gorzkie porozumienie

Rozmowa z LESZKIEM MIĘTKIEM – prezydentem Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce

Przeboje Trako 2005

VI Międzynarodowe Targi Kolejnictwa Trako w Gdańsku zgromadziły w połowie października 232 wystawców z niemal całej Europy.

Pielgrzymka

Przesłaniem 22 pielgrzymki kolejarzy na Jasną Górę 5 – 6 listopada było podziękowanie za dar pontyfikatu największego z rodu Polaków – papieża Jana Pawła II.

Do organizacji zakładowych i kół ZZM

Pojawiła się szansa zawarcia niezwykle korzystnej umowy na telefony komórkowe dla członków ZZM w sieci Plus GSM, podobnej do podpisanej przez PKP Cargo.

Maszyniści razem

Współpraca ZZM i Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych nabiera rozmachu. Ustalono katalog zagadnień dotyczących członków związków, w których będą wypracowywane wspólne stanowiska.

Emerytury kolejowe

Listy

W szeregach PPS