Nr 6/130 (Czerwiec 2015)

Z życia OPZZ

Strajk w Przewozach Regionalnych!

Związki zawodowe działające w Przewozach Regionalnych sp. z o.o. zdecydowały 11 czerwca o podjęciu w spółce akcji strajkowej od dnia 29 czerwca 2015 r. od godz. 0.01 oraz zwróciły się do wszystkich organizacji międzyzakładowych i zakładowych organizacji we wszystkich Oddziałach Spółki o powołanie wspólnych Zakładowych Komitetów Strajkowych, rozpropagowanie Apelu Komitetu Strajkowego i zorganizowanie spotkań z załogą.

Kalendarium strajkowe

Decyzja o strajku w Przewozach Regionalnych i batalii o gwarancje zatrudnienia dla załogi jest aktem obrony przed destrukcyjnym działaniem większości marszałków prowadzonym wobec własnej spółki. Przeciwko perfidnemu procederowi odbywającemu się przy indolencji rządu PO-PSL, który zafundował kolejarzom i społeczeństwu ich usamorządowienie, co doprowadziło największego polskiego przewoźnika pasażerskiego na skraj upadłości.

Walne Konfederacji

Obradujące w dniach 9-10.06. w Warszawie Walne Zebranie Delegatów Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych przyjęło m.in. sprawozdania z działalności Rady KKZZ za okres II kadencji, udzieliło absolutorium ustępującym władzom oraz wybrało nowe – na III kadencję. Funkcję przewodniczącego Konfederacji po raz trzeci z rzędu delegaci powierzyli prezydentowi ZZM Leszkowi Miętkowi.

Fundusz obrony prawnej dla członków ZZM

Od 1 czerwca rusza specjalny fundusz stworzony z myślą o maszynistach potrzebujących pomocy prawnej w wyniku zdarzeń związanych z wykonywaną pracą. Członkowie organizacji ZZM, które do niego przystąpią nie poniosą z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

Z prac Rady Krajowej

Obradująca 27 maja w Warszawie Rada Krajowa ZZM omówiła m.in. sytuację w spółkach oraz przyjęła uchwałę ws. uruchomienia od czerwca systemu pomocy prawnej dla członków związku.

Dzień Dziecka z IC

W ostatni majowy weekend przewoźnik zorganizował dwie sympatyczne imprezy dla najmłodszych, którzy robili przymiarkę m.in. do naszej profesji.

Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. Oddział w Łodzi jako uznany dostawca aparatury dla PKP

Bombardier jest największym inwestorem międzynarodowym w branży transportu szynowego w Polsce. Zatrudnia ponad 1400 osób w Katowicach, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu.

Negocjacje w Cargo i Intercity

W czerwcu odbyły się kolejne tury negocjacji z pracodawcami.

170 lat „Wiedenki”

Minęło 170 lat od otwarcia pierwszego odcinka Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Uroczyście oddano go do eksploatacji 14 czerwca 1845 roku

Wnioski o licencję

Dla sprawnego procesu wydawania licencji maszynisty Urząd Transportu Kolejowego przygotował na swojej stronie internetowej dwa filmy instruktażowe dotyczące wypełniania wniosków o wydanie dokumentu.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Fraszki Jerzego Szulca, Humor, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka