Nr 5/69 (Maj 2010)

Polska kolej na krawędzi

Rozmowa z Leszkiem Miętkiem, przewodniczącym Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych

Zjazd delegatów

Obradujący w dniach 21-22 kwietnia w Mielnie Walny Zjazd Delegatów ZZM przyjął sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej, Rady Krajowej ZZM i finansowe za 2009 rok. Przyjął także szereg ważnych uchwał dotyczących dalszego funkcjonowania związku.

Z prac Rady Krajowej

Rada Krajowa ZZM obradowała 13 maja w Warszawie. Część podjętych decyzji jest konsekwencją Walnego Zjazdu Delegatów.

Ruszyły szkolenia w ramach KKZZ

Pierwsze warsztaty współfinansowane ze środków unijnych pod nazwą "Kompetentni partnerzy – skuteczny dialog" odbyły się od 26 do 29 kwietnia br. w podwarszawskim Jadwisinie. Związkowcy uczyli się jak rozmawiać, negocjować, jakich pułapek się wystrzegać i jak skutecznie wykorzystać swoją wiedzę.

Aktywizacja młodych

W dniach 6-8 w Ślesinie koło Konina odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Młodych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. To oddolna inicjatywa młodych działaczy związkowych zrzeszonych w OPZZ.

Pamiętać o bezpieczeństwie!

ZZM domaga się od rządu działań zmierzających do przywrócenia zakazu obsługi pociągów lokomotywami jednokabinowymi w pojedynczej obsłudze drużyny trakcyjnej. Mimo obietnic decydentów kwestia ta, kluczowa dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego, nie została uregulowana po dziś dzień.

Piknik pod parą

Kilkanaście tysięcy osób obejrzało w dniach 30 kwietnia-1 maja niezapomniane parowozowe show – Paradę Parowozów, która odbyła się w Wolsztynie już po raz siedemnasty. Organizatorami tej niezwykłej podróży w czasie byli spółka PKP Cargo i Fundacja Era Parowozów.

Maszynista-pasjonat

Coraz rzadziej maszyniści "dojeżdżają" do pełnej emerytury. Jednym z nielicznych, który dotrwał za nastawnikiem jazdy do ustawowych 60 lat pracy jest Bronisław Waluk – maszynista-instruktor z Zakładu Pomorskiego PKP Cargo w Gdyni, członek ZZM od chwili reaktywowania naszej organizacji.

Czas na zmianę decyzji

Jeżeli przyczyna wypadku kolejowego ma stanowić podstawę uznania winy, to powinna być ustalona w oparciu o opinię biegłego sądowego, a nie na podstawie prywatnego zdania członków komisji powypadkowej.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka