Nr 5/141 (Maj 2016)

PIP bije na alarm

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła wyniki kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót torowych w ubiegłym roku. Nieprawidłowości z 2014 roku nie zostały wyeliminowane, co musi niepokoić w kontekście nasilenia procesów modernizacji linii kolejowych w najbliższych latach.

Zjazd delegatów

Obradujący w dniach 25-26 kwietnia w Jastrzębiej Krajowy Zjazd Delegatów ZZM przyjął sprawozdania Rady Krajowej ZZM za miniony rok z działalności i finansów, a także dotyczące Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie Sektora PP

Rada Sektora omówiła 17 maja kwestię sporu zbiorowego w PKP Intercity oraz odzieży identyfikacyjnej i ochronnej dla pracowników.

Nasz przedstawiciel w radzie Cargo

Procedura wyborcza na przedstawicieli załogi w radzie nadzorczej PKP Cargo zakończyła się na etapie zbierania podpisów na listach poparcia. Tadeusz Stachaczyński, przewodniczący Sektora Przewozów Towarowych ZZM, zgromadził ich 2900.

Nasz kandydat w wyborach

Wszczęta została procedura wyborcza w PKP Intercity. Naszym kandydatem na przedstawiciela załogi w radzie nadzorczej spółki jest Krzysztof Ciećka. Trwa zbieranie podpisów na listach poparcia. Prosimy o Wasze wsparcie i czujność!

Obchody Święta 1 Maja

Pochód z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy i 12. rocznicy wejścia Polski do UE wyruszył spod siedziby OPZZ, a zakończył maszerowanie ulicami stolicy przed Sejmem. O sprawy pracownicze upomniało się tego dnia ponad 10 tys. osób.

Walka o ułaskawienie

Do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy skierowane zostało pismo ws. ułaskawienia skazanego na karę więzienia maszynisty.

Nowe pokolenie

Warmińsko-Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych sfinalizował interesujący projekt szkoleniowy. Szesnastu świeżo wyszkolonych i przygotowanych do służby młodych maszynistów trafiło do jazdy pod koniec kwietnia. Wcześniej uroczyście otrzymali świadectwa ukończenia kursu na świadectwo i maszynistowskie atrybuty.

Zasiłek i wynagrodzenie chorobowe

Jak oblicza się okres zasiłkowy w sytuacji, gdy pracownik często choruje? Czy wystawienie L4 po kilku dniach powoduje naliczanie tego okresu od nowa?

Wokół taboru

Podczas konferencji, której uczestnikami byli producenci i użytkownicy taboru szynowego, a także podmioty stanowiące ich zaplecze naprawcze, projektowe i utrzymaniowe, przedstawiciel ZZM uczulał na sprawy maszynistowskie.

Nie mówimy żegnaj

Kolejni nasi koledzy po wieloletniej służbie udali się na zasłużone emerytury.

Parowozownia Wolsztyn

Tak dokładnie będzie brzmiała jej nazwa w 2017 r., kiedy stanie się instytucją kultury. O wspólnej decyzji PKP Cargo, Urzędu Marszałkowskiego, Powiatu Wolsztyńskiego i Gminy Wolsztyn poinformowano podczas tegorocznej parady parowozów.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Podpatrzone, Listy, Fraszki Jerzego Szulca, Humor, WWW sieci, Filatelistyka, Krzyżówka