Nr 5/117 (Maj 2014)

Święto Pracy

Tegoroczna 1-majowa demonstracja była wyrazem solidarności z ofiarami kryzysu gospodarczego, a zarazem walką o nowe, lepsze miejsca pracy, godziwe wynagrodzenia i zmniejszenie nierówności społecznych.

Dialog społeczny w PKP Cargo

5 maja zarząd PKP Cargo poinformował partnerów społecznych o kontynuowaniu działań w zakresie reorganizacji spółki i przedstawił im do konsultacji nowy regulamin organizacyjny. Wprowadzonymi zmianami zarząd chce poprawić efektywność wykorzystywanych zasobów, budzą one jednak szereg naszych wątpliwości.

Z prac sektorów

Restrukturyzacja Przewozów Regionalnych, nowy system wynagradzania pracowników PKP Intercity oraz zmiany strukturalne PKP Cargo – to obecnie najważniejsze wyzwania dla naszych sektorów

OPZZ zbiera podpisy pod projektem zmiany ustawy PIT

System podatkowy w Polsce niesprawiedliwie obciąża najbiedniejszych, pozwalając najbogatszym nie wpłacać do budżetu państwa kwot adekwatnych do dochodów. Podatki w Polsce należą do najmniej progresywnych w Europie. Dlatego OPZZ wystąpił z inicjatywą wprowadzenia dwóch nowych progów podatkowych, co ma na celu zmniejszenie olbrzymiego rozwarstwienia dochodowego Polaków.

PR – dojazd pasażerem wliczony do czasu pracy

W jednym z oddziałów Przewozów Regionalnych pomimo braku uprawnień dyrektor dokonał swobodnej, niekorzystnej dla pracowników interpretacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Skłoniło to ZZM do wystąpienia do Głównego Inspektoratu Pracy z prośbą o przeprowadzenie kontroli w tym oddziale i do prezesa zarządu Przewozów Regionalnych Tomasza Pasikowskiego o dokonanie wspólnej interpretacji spornych zapisów.

Młodzi w sieci

Witryna internetowa Komisji Młodych ZZM jest właściwie gotowa. Tak jak zapowiadaliśmy miesiąc temu, jako pierwsi przedstawiamy stronę główną tego przedsięwzięcia.

Nowy system wynagradzania w PKP Intercity

Trwające w spółce prace nad nowym systemem idą w dwóch kierunkach: wartościowania stanowisk i ich umieszczenia w nowych grupach oraz włączenia niektórych elementów wynagrodzenia do uposażenia zasadniczego.

Nowi członkowie zarządu PKP Cargo

Rada Nadzorcza spółki w wyniku postępowania konkursowego powołała czterech nowych członków zarządu – ds. handlowych, operacyjnych, finansowych oraz przedstawiciela pracowników. Wraz z prezesem spółki Adamem Purwinem utworzą oni pięcioosobowy zarząd przewoźnika.

Z wizytą w Sejmie

Co roku, 28 kwietnia oddajemy cześć tym, którzy zginęli, zostali ranni lub ponieśli uszczerbek na zdrowiu z powodu złych warunków pracy. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest obchodzony przez związki zawodowe jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Z tej okazji delegacja kolejarzy wzięła udział w uroczystym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy w Sejmie.

Nic o nas bez nas

Podczas konferencji zorganizowanej przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei wiceprezydent ZZM Sławomir Centkowski uczulał zebranych na bezpieczeństwo i ergonomikę rozwiązań stosowanych w kabinie maszynisty. Maszyniści spędzają w niej znaczną część swojego życia, nic więc dziwnego, że poprawa warunków pracy to jeden z priorytetowych postulatów naszego związku.

Testament a dziedziczenie ustawowe

Polskie prawo spadkowe jest bardzo nieprzyjazne dla spadkodawców i spadkobierców, ponieważ zawiera mnóstwo ograniczeń i pułapek. Mogą one sprawić, że spadkobiercy nie dostaną spadku zgodnie z wolą spadkodawcy i spowodować spory w rodzinie.

W pracy pod drutami, po pracy pod parą

Jeden z naszych kolegów, maszynista PKP Intercity, podzielił się z nami wspomnieniami z długiego weekendu, który spędził hobbystycznie – jak na fana kolei przystało.

W hołdzie Wysockiemu

Wydana przez Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei cenna publikacja sięga korzeni kolejnictwa na polskich ziemiach. Upamiętnia zasłużonego projektanta, głównego inżyniera budowy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, pierwszej linii kolejowej w Królestwie Polskim, a zarazem pierwszej europejskiej magistrali kolejowej.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Podpatrzone, Fraszki Jerzego Szulca, Humor, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka