Nr 4/68 (Kwiecień 2010)

Żałoba narodowa

Z prac Rady Krajowej

Posiedzenie Rady Krajowej ZZM w Ochotnicy poświęcone było strategii związku na najbliższe lata. Nad wypracowanymi wnioskami pochyli się Walny Zjazd Delegatów.

Wybory w Branży Transport OPZZ

Szef Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych Leszek Miętek został wybrany na przewodniczącego Branży Transport OPZZ.

Szkolenia KKZZ

Z końcem kwietnia w Warszawie odbędą się pierwsze warsztaty w ramach projektu "Kompetentni partnerzy = skuteczny dialog", finansowanego ze środków unijnych. Przeszkolonych zostanie 210 członków Konfederacji w siedmiu miastach.

Stanowisko w sprawie podwyżek w PKP Cargo

Nasz wspólny interes

Blisko stu maszynistów wspierało pracowników służby zdrowia w proteście pod Sejmem. Zorganizowany został m.in. w obronie praw pacjenta, czyli właściwie nas wszystkich.

Gdzie tu wina związków?

Czy działające w PKP i kolejach europejskich związki zawodowe hamują rozwój kolei i są przyczyną "wszelkiego zła" – jak uważa część ekspertów? Nic bardziej mylnego, czego dowodzą konkretne przykłady.

Zmiany w prawodawstwie

We współpracy z dwutygodnikiem "Związkowiec OPZZ" wprowadzamy nową rubrykę traktującą o ważniejszych zmianach w polskim prawie, wraz z komentarzami. Będzie ona pojawiała się sporadycznie i wybierane będą kwestie najistotniejsze z punktu widzenia funkcjonowania organizacji związkowych i które będą przydatne szeregowym ich członkom.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka