Nr 4/20 (Kwiecień 2006)

Mamy wspólny cel

Z ZENONEM KOZENDRĄ – członkiem zarządu PKP CARGO S.A., dyrektorem ds. pracowniczych i administracyjnych rozmawia Rafał Zarzecki

"Strategia" i kontrowersje

Rozmowa z LESZKIEM MIĘTKIEM – prezydentem ZZM

Dialog mimo różnic

Prezydent odznaczył bohaterów

Medale "Za Ofiarność i Odwagę" odebrali z rąk prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego maszyniści Czesław Gołuszka i Ryszard Budziak, członkowie ZZM. Zapobiegli oni, wespół z innymi kolejarzami, katastrofie na szlaku Sucha Beskidzka – Żywiec w grudniu 2005 r.

Raporty SOK

Mniej regionalnych

Sami siebie osądzą?

Winą za powoływanie komisji powypadkowej z naruszeniem zasad bezstronności, niezawisłości i samodzielności Urząd Transportu Kolejowego obarcza Ministerstwo Infrastruktury. Błąd lepiej zawsze naprawić zamiast w nim tkwić.

Listy