Nr 4/152 (Kwiecień 2017)

Kolej to służba, a nie korporacja

Z Markiem Chraniukiem, prezesem zarządu PKP Intercity SA, rozmawia Rafał Zarzecki

Wiatr w żagle

51,238 mln zł – taki dokładnie zysk za 2016 rok przyniosły Przewozy Regionalne. Po zgodzie Centrum Unijnych Projektów Transportowych na scalenie umów dotyczących świadczenia usług na Dolnym Śląsku, spółka proceduje podpisanie umowy na lata 2017–20 z tamtejszym samorządem. Przygotowała też niespodziankę dla swoich pracowników.

Jubileusz i nagroda PLP

Laureatem Honorowego Wyróżnienia Bene Meritus pro Industria Poloniae (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu) został Krzysztof Mamiński. Współpracująca z ZZM organizacja obchodzi w tym roku swoje 24-lecie.

Nowa Komisja Młodych OPZZ

Wiceprzewodniczący Komisji Młodych ZZM Marcin Dylowicz, maszynista z ZZM w IC Centralny, uzyskał mandat zaufania koleżanek i kolegów z innych branż. Nasz reprezentant został wybrany do prezydium Komisji Młodych OPZZ.

Postulaty płacowe w Cargo

Organizacje związkowe działające w spółce pismem z 23 marca domagają się wdrożenia podwyżek wynagrodzeń dla załogi.

Świąteczna „krajówka”

Na wyjazdowym posiedzeniu Rada Krajowa ZZM poszerzona o przewodniczących kół ZZM omawiała strategię działania i podjęła decyzje wyznaczające dalsze kierunki. Spotkała się również z licznie przybyłymi zaproszonymi gośćmi – przedstawicielami władz, kierownictwa spółek i związków zawodowych.

W Senacie o dziedzictwie

Powołanie Narodowego Muzeum Kolejnictwa, powstanie międzyresortowego zespołu ds. dziedzictwa kolejowego oraz przygotowanie systemowych przepisów zabezpieczających utrzymanie taboru i zabytków kolejowych – to wnioski z konferencji w Senacie RP. W towarzyszącą wydarzeniu ekspozycję wkład wnieśli członkowie ZZM.

Ocalone zabytki kolejnictwa

Kolejowa Izba Tradycji znalazła przystań w budynku dawnej poczty na II peronie Dworca Głównego w Toruniu. Posiada w zbiorach liczne urządzenia, Katechizm Służby Pociągowej z 1929 roku, czy fragmenty szyn. Eksponaty i wystawy czasowe można oglądać we wtorki i soboty.

Nie mówimy żegnaj

Ostatnią służbę w charakterze maszynisty odbył 7 lutego Tadeusz Knysak. Przecinając pamiątkową wstęgę na stacji Katowice pociągiem 54001 przeszedł do grona emerytów.

Święto pary w Wolsztynie

Na Paradzie Parowozów w ostatnią sobotę kwietnia zaprezentuje się 10 parowozów z Polski, Czech i Niemiec. Imprezę po raz pierwszy organizuje Instytucja Kultury „Parowozownia Wolsztyn”. PKP Cargo jako współtwórca Instytucji pokaże swoje najciekawsze parowozy.

Bezpłatne seminaria

Fundacja Grupy PKP, jako współorganizator, ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych tematyką kolejnictwa na cykl bezpłatnych seminariów naukowo-dydaktycznych pt. „Bezpieczeństwo w transporcie szynowym Polski – 2017. Technika. Zarządzanie. Organizacja”.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Humor, Fraszki Jerzego Szulca, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka