Nr 4/116 (Kwiecień 2014)

Podwyżki w PKP Cargo

Kolejowe związki zawodowe działające w PKP Cargo podpisały z zarządem spółki porozumienie płacowe uruchamiające podwyżki wynagrodzeń i premie dla załogi.

Leszek Miętek przewodniczącym Branży Transport OPZZ

Członkowie Branży Transport OPZZ wybrali szefa na VIII kadencję, swoich przedstawicieli we władzach związku oraz delegatów na zbliżający się Kongres OPZZ. Na przewodniczącego Rady Branży na kolejną kadencję wybrany został Leszek Miętek.

Wsparcie po przejściach

Rozmowa z Jackiem Kosińskim – dyrektorem Ośrodka Szkoleń Zawodowych PKP Intercity S.A.

Zawód kolejarz

Szkolnictwo zawodowe w Polsce zostało mocno zaniedbane. W związku z wykruszającą się kadrą kolejarzy zewsząd słychać głosy o konieczności kształcenia specjalistów. Czy kilkanaście szkół oferujących kierunki kolejowe jest w stanie nadrobić wieloletnie braki?

Zjazd delegatów

Krajowy Zjazd Delegatów ZZM przyjął sprawozdania z działalności za miniony rok Rady Krajowej ZZM, finansowe i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Jubileusz PLP

Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego podczas uroczystości swojego XXI-lecia wręczało wyróżnienia "Bene Meritus pro Industria Poloniae" (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Wśród laureatów znalazł się prezes PESA Bydgoszcz, którego kandydaturę zgłosił ZZM.

Wypowiedzenie a rozwiązanie umowy o pracę

Obie te instytucje prawne są wrzucane do jednego worka, choć bardzo różnią się od siebie. Właściwie to dwa zupełnie odmienne światy.

Wspólnymi siłami

PKP SKM w Trójmieście skierowała do eksploatacji pierwsze gruntownie zmodernizowane elektryczne zespoły trakcyjne o numerach EN57AKM. Część prac konsultowana była ze środowiskiem maszynistowskim.

Nie mówimy żegnaj

Na zasłużony wypoczynek po długoletniej służbie udają się kolejni nasi koledzy.

Głos młodych

Komisja Młodych przygotowuje projekty skierowane do swoich rówieśników – młodych pracowników z niskim stażem i osób szkolących się. Wkrótce będą mogły ujrzeć światło dzienne.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Fraszki Jerzego Szulca, Humor, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka