Nr 3/91 (Marzec 2012)

Rządowi brakuje dobrej woli

Rząd złamał ustalenia Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa – to jeden z powodów, dla których związki zawodowe chcą ogłosić w kwietniu strajk we wszystkich spółkach Grupy PKP. Podczas marcowego posiedzenia Zespołu Trójstronnego rozmawiano m.in. o prywatyzacji podmiotów z tej grupy – w rzeczywistości przebiegającej inaczej niż we wcześniejszych ustaleniach między stroną rządową a związkami zawodowymi.

Stanowisko Związków Zawodowych w sprawie koniecznych zmian w prawie oraz w przepisach i instrukcjach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Dyskusja o bezpieczeństwie i pewności zatrudnienia

Negocjacje nad Paktem Gwarancji Pracowniczych trwają, bezpieczeństwo ruchu kolejowego pozostaje niepokojącą kwestią, a katastrofa w Szczekocinach tylko potwierdziła wcześniejsze obawy związków zawodowych – tak w skrócie można opisać najważniejsze kwestie, którymi zajmowała się Rada Sektora Przewozów Towarowych na posiedzeniu 15 marca.

Dyżurny ruchu w szoku po katastrofie

Dyżurny ruchu, nawet jeśli jest podejrzany o to, że spowodował wypadek, nadal pozostaje człowiekiem. Zdaje się, że Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych zapomina o tym fakcie. Czy wysłuchanie będącego w złym stanie psychicznym dyżurnego ruchu przez kolejową komisję powypadkową ma jakąkolwiek wartość prawną?

Po tym samym torze

3 marca w miejscowości Chałupki w pobliżu Szczekocin doszło do zderzenia czołowego dwóch pociągów. Jeden z nich jechał do Warszawy, drugi – do Krakowa. Te dwa pojazdy nie powinny były jechać po tym samym torze. Dlaczego jednak jechały? Co doprowadziło do śmierci 16 osób?

Bezpieczeństwo to podstawa

Bezpieczeństwo na torach jest jedną z najważniejszych spraw – zarówno dla wszystkich zatrudnionych na kolei, jak i dla pasażerów pociągów. Nie może być tak, że potrzeba ograniczenia kosztów spółki bądź powiązania finansowe decydują o czyimś zdrowiu lub życiu – takie jest stanowisko Kolejowych Związków Zawodowych, które w tej sprawie wystosowały pismo do Sejmowej Komisji Infrastruktury.

Związkowcy manifestowali przed Sejmem

29 lutego, w trakcie 9. posiedzenia Sejmu, na którym odbyło się pierwsze czytanie zgłoszonego przez OPZZ projektu ustawy o możliwości przejścia na emeryturę po przepracowaniu 35 lat przez kobietę i 40 lat przez mężczyznę, przed gmachem Sejmu odbyła się manifestacja związkowców dla poparcia tego projektu i przeciwko projektowi podwyższenia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat.

Emerytura po śmierci

Fakty a sposób ich przedstawiania to dwie różne sprawy. Mamy tego doskonały przykład choćby przy próbie podwyższenia wieku emerytalnego do 67 lat. Jakie są towarzyszące temu argumenty? Czas przyjrzeć się im bliżej.

Nadgodziny to nie jest rozwiązanie

Ważniejsze jest bezpieczeństwo i godziwe wynagrodzenie czy dodatkowe pieniądze za nadgodziny? – takie pytanie zadała sobie Komisja ds. Młodych ZZM 29 lutego na posiedzeniu w warszawskiej siedzibie OPZZ. Komisja rozważyła również kwestie związane z planowaną przez rząd reformą emerytalną. Jednak najobszerniejszym punktem spotkania było szkolenie z zakresu prawa pracy.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka