Nr 3/151 (Marzec 2017)

Nowa strona ZZM

Z nadchodzącą wiosną przyszedł moment na porządki na stronie internetowej Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny w nowoczesnej odsłonie!

Zmiany personalne

Minister Andrzej Adamczyk w komplecie odwołał cały zarząd PKP SA. Funkcję nowego prezesa spółki powierzył Krzysztofowi Mamińskiemu, ostatnio kierującemu Przewozami Regionalnymi. Do pełnienia obowiązków prezesa największego polskiego przewoźnika rada nadzorcza spółki desygnowała Krzysztofa Zgorzelskiego.

Bliżej umowy na Dolnym Śląsku

Uzgodnione zostały warunki umowy na lata 2017–2020 pomiędzy Przewozami Regionalnymi a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

W obronie czci maszynistów

Na interwencję ZZM piętnującą oszczerstwa BBC News szkalujące polskich maszynistów szybko zareagowały służby dyplomatyczne naszego kraju. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii Arkady Rzegocki podziękował prezydentowi ZZM Leszkowi Miętkowi za zwrócenie uwagi na artykuł.

Wystąpienia do ministra

ZZM pisemnie wystąpił do ministra ds. kolei Andrzeja Bittela w dwóch ważnych sprawach – uprawnień maszynistów do emerytur pomostowych oraz ograniczenia używania sygnału „Baczność”.

Posiedzenie prezydium ALE

Kierownictwo europejskiego związku maszynistów ALE spotkało się 23 lutego w Kopenhadze z szefostwem duńskiego związku DJF. Duńczycy stali się niedawno 17 krajową organizacją maszynistów zrzeszoną w ALE.

Na dwóch biegunach

Z danych za 2016 r. wynika, że w kolejowych przewozach pasażerskich rośnie liczba podróżnych, praca przewozowa i eksploatacyjna, a na znaczeniu zyskuje zwłaszcza ruch dalekobieżny. W przewozach towarowych utrzymała się natomiast tendencja spadkowa.

Szczekociny – pamiętamy!

W piątą rocznicę katastrofy kolejowej pod Szczekocinami uczciliśmy pamięć ofiar w miejscach spoczynku naszych kolegów, którzy zginęli na służbie oraz pod pomnikiem w pobliżu miejsca tragedii.

Maszynista zapobiegł tragedii

Dwie osoby uniknęły śmierci dzięki czujności naszego kolegi z SKM w Trójmieście. Mrożąca krew w żyłach sytuacja miała miejsce na stacji Gdańsk Wrzeszcz 13 lutego.

Nie mówimy żegnaj

Przełom roku obfitował w pożegnania wielu naszych kolegów, którzy odeszli na zasłużone emerytury po kilkudziesięciu latach służby na polskich kolejach.

Rzecznik Praw Pasażera

Od lutego działa nowa instytucja ułatwiająca pasażerom dochodzenie swoich praw. Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy prezesie Urzędu Transportu Kolejowego zajmie się polubownym rozwiązywaniem sporów pasażerów z przedsiębiorcami świadczącymi usługi na kolei.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Humor, Fraszki Jerzego Szulca, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka