Nr 3 (15 sierpnia 2005)

Razem zdziałamy więcej

Rozmowa z LESZKIEM MIĘTKIEM, prezydentem Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce

Uchwała Programowa Krajowego Zjazdu Delegatów na V Kadencję ZZM

Nowe władze ZZM

Nie zmarnować szansy

Pojawiła się możliwość wprowadzenia członków ZZM do parlamentu. Stało się tak dzięki podpisanemu 8 lipca porozumieniu wyborczemu z Samoobroną. Partia ta wpisała do swojego programu m.in. możliwość przechodzenia na wcześniejsze emerytury dla maszynistów.

Monolog zamiast dialogu

Dążąc do zatrudnienia maszynistów w swoich spółkach prezesi Kolei Mazowieckich i Przewozów Regionalnych łamią trójstronne porozumienie z 11/12 listopada 2003 roku. W obliczu prywatyzacji PKP Cargo S.A., zarząd PKP S.A zwyczajnie umywa od tych ustaleń ręce.

Wokół emerytur – ciąg dalszy…

Krakowianie grają najlepiej