Nr 3/139 (Marzec 2016)

Świąteczna „krajówka”

Kwestie organizacyjne Krajowego Zjazdu Delegatów omawiane były podczas wyjazdowego posiedzenia Rady Krajowej ZZM poszerzonej o przewodniczących kół, które odbyło się w Toruniu w dniach 16-17 marca.

Zmiany w kierownictwie UTK i spółek pasażerskich

Ostatnie dni przyniosły istotne zmiany na stanowiskach kierowniczych. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego został odwołany, zarząd PKP Intercity oraz prezes i członek zarządu Przewozów Regionalnych podali się do dymisji.

Dobre sygnały

Rozmowa z Leszkiem Miętkiem, prezydentem ZZM

Porozumienie w PKP Cargo

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Porozumienie zawarte przez związki zawodowe z zarządem spółki oddaliło widmo konfliktu i strajku oraz poprawiło notowania spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Protokół dodatkowy w PKP Intercity

PDO a podatek

Sektor Spółek Samorządowych

W posiedzeniu Rady Sektora Spółek Samorządowych 7 marca uczestniczyli przedstawiciele Przewozów Regionalnych z pionu eksploatacyjnego i pracowniczego – dyrektor Paweł Stefański, naczelnik Jolanta Walkowiak i Małgorzata Trzebniak.

Sektor Przewozów Pasażerskich

W Posiedzeniu Sektora Przewozów Pasażerskich powiększonego o przewodniczących kół omawiano 26 lutego m.in. sprawy projektu aneksu nr 1 do ZUZP w spółce PKP Intercity.

Sektor Przewozów Towarowych

Posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych z udziałem przedstawicieli pionu pracowniczego PKP Cargo odbyło się 8 marca.

Nasze koleżanki

„Kobiety na traktory!” – tego typu hasłami w powojennej Polsce zachęcano płeć piękną do pracy w tzw. męskich profesjach. Dzisiaj już nie trzeba. Idące z duchem czasu panie każdego dnia udowadniają na kolei, że nie są gorsze od mężczyzn. Nawet zawody takie jak maszynista, rewident czy rzemieślnik przestały być już wyłącznie domeną mężczyzn.

Program Rodzina 500+

W lutym została uchwalona ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Program wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia br.

PamiętaMY!

W czwartą rocznicę katastrofy kolejowej pod Szczekocinami uczciliśmy pamięć ofiar tragedii. Na grobach naszych kolegów, którzy zginęli na służbie – w Warszawie i Szczecinie, a także pod pamiątkową tablicą w Krakowie i pomnikiem w Chałupkach złożone zostały kwiaty oraz zapłonęły znicze.

Idzie nowe w Trójmieście!

Wiosna kojarzy się z czymś długo oczekiwanym, nadzieją na pokonanie trudności oraz większą dawką optymizmu. Powiało nią w spółce PKP SKM w Trójmieście. Jedna jaskółka wiosny ponoć nie czyni, ale w Cisowej zaobserwowano ich więcej.

Kompendium wiedzy o zawodzie

Komisja Młodych ZZM przygotowała informator skierowany do kandydatów na maszynistę i maszynistę stażystę. Publikacja ma w przystępny sposób przybliżyć młodym adeptom etapy przygotowania się do wykonywania zawodu.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Listy, Fraszki Jerzego Szulca, Humor, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka

Cenne znaleziska sprzed 100 lat

Podczas prac remontowych na dworcu w Sochaczewie ekipa budowlana natknęła się na szklaną butelkę, w której znajdował się akt erekcyjny tablicy pamiątkowej z 1919 roku. Która odnalazła się kilka tygodni później!