Nr 2/90 (Luty 2012)

Prywatyzacja bez gwarancji zatrudnienia?

W związku z groźbą prywatyzacji PKP CARGO S.A. bez wzięcia pod uwagę Paktu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników tej spółki 2 lutego 2012r. powołano wspólny Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Jego celem jest obrona pracowników tej spółki przed szkodliwą prywatyzacją i zapewnić im gwarancję zatrudnienia.

List Prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce

Do Sławomira Nowaka Ministra Transportu Budownicta i Gospodarki Morskiej

Walka o wszystko

Walka o większe zarobki, normalne umowy o pracę oraz obrona narodowych interesów – to główne powody, dla których Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych powołało Ogólnopolski Komitet Protestacyjny OPZZ.

Niełatwe układy zbiorowe

Konkurs "Kabina marzeń" rozstrzygnięty!

16 lutego odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu "Kabina marzeń". Przedsięwzięcie to jest inicjatywą Związeku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce i firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding.

Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM

Było to już drugie posiedzenie SPP ZZM w tym roku. Tym razem uczestniczyli w nim na nasze zaproszenie Prezes Zarządu PKP Intercity S.A., Janusz Malinowski oraz Członek Zarządu i Dyrektor Techniczny Tadeusz Matyla. W posiedzeniu 8 lutego uczestniczyło również Prezydium ZZM, Przewodniczący Komisji Obrony Praw Pracowniczych, kolega Eugeniusz Śliwiński oraz Przewodniczący Kół ZZM w PKP Intercity S.A.

Zaufać – jak to łatwo powiedzieć

Zaufanie to przekonanie jednej ze stron o tym, że motywacją drugiej strony wobec niej jest bycie uczciwym. Zaufaniem zazwyczaj darzymy osobę, której wierzymy, że będzie myślała o nas, a nie tylko o sobie. A przedstawiony zakładowym organizacjom związkowym projekt Aneksu do Regulaminu wynagradzania dla pracowników "PKP Intercity" S.A. Zakład określający zasady "Wynagrodzenia za czynności dodatkowe" jest powodem do utraty zaufania do pracodawcy.

Najwyższa jakość elementów układu hamulcowego

Zakład Produkcyjno-Remontowy "REM-SUW" Sp. z o.o. powstał w 1997 r. i jest spółką działającą w strukturach Holdingu Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Posiadamy bogato wyposażony park maszynowy oraz możliwość korzystania z zaplecza technologicznego Holdingu.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka