Nr 2/78 (Luty 2011)

Jeszcze żywy pacjent

Wszystkie rządy odpowiadają za aktualny stan kolei w Polsce – takie motto, zaczerpnięte ze styczniowego przemówienia w Sejmie premiera Donalda Tuska, towarzyszyło debacie z udziałem niemal wszystkich "sprawców" – ministrów odpowiedzialnych za transport w ostatnich dwudziestu latach.

Dlaczego pracownicy Intercity stracili część wynagrodzenia?

Wypracowany nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy spółki, nad którym partnerzy społeczni trudzili się ponad 6 miesięcy został podpisany przez prawie wszystkie organizacje związkowe, oprócz dwóch. Skutkiem tego było wprowadzenie Regulaminu Wynagradzania i Aneksu nr 1, który pozbawił maszynistów dodatku kilometrowego.

Elfy na Mazowszu

Koleje Mazowieckie podpisały umowę z bydgoską Pesą na dostawę 16 sztuk nowoczesnych ezt typu Elf. Pierwsze trzy jednostki mają zostać dostarczone spółce w ostatnim tygodniu czerwca, a reszta do końca 2011 roku.

W obronie kolei i miejsc pracy

Po kilkuset kolejarzy protestowało w Krakowie, Bydgoszczy i Katowicach przeciwko antykolejowej polityce rządu PO-PSL. Były burzliwe przemówienia, wymowne transparenty, rozdawane przechodniom ulotki, a nawet orkiestra grająca marsza pogrzebowego. Wszystko po to, aby poinformować opinię publiczną o katastrofalnej sytuacji na polskiej kolei.

40 lat na kołach

W dniu 21 stycznia br. starszy maszynista Leszek Ruśkiewicz, w związku z przejściem na emeryturę, przyprowadził swój ostatni pociąg nr 97222 relacji Braniewo – Olsztyn Główny.

Oczyszczony z zarzutów

Dwa lata czekał maszynista na uwolnienie z zarzutów spowodowania wypadku. Tyle czasu przyszło mu żyć w stresie i niepewności o wynik postępowania, które miało zdecydować o jego dalszej karierze zawodowej. Taki los zgotowali mu członkowie komisji powypadkowej, którzy nie wykazali się profesjonalizmem.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka