Nr 2/30 (Luty 2007)

Batalia o przetrwanie

W dużym kraju w środku Europy pociągi na pewno będą jeździć. Pytanie tylko czy będzie to polska kolej.

Na straży bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Rozmowa z Wiesławem Jarosiewiczem, prezesem Urzędu Transportu Kolejowego.

Kierunek: obsługa metropolii

Rozmowa z Maciejem Lignowskim – członkiem zarządu, dyrektorem ds. przewozów PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Skończyć z igrzyskami!

Zwołane w trybie nagłym nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej ZZM 5-6 lutego w Białymstoku pomogło w rozwiązaniu narastającego konfliktu w tamtejszym Zakładzie Taboru. Spowodowały go zmiany w jego kierownictwie i zapowiedź dalszych czystek personalnych.

Polski rekordzista

Stanisław Donarski, starszy maszynista z Zakładu Taboru Gdynia, na dobre zapisał się w historii polskiego kolejnictwa. Jak jednak przyznaje, nie będzie się specjalnie martwił, jeśli jego osiągnięcie zostanie poprawione. Rekord wynoszący 250,1 km/h przetrwał już jednak na sieci PKP blisko trzynaście lat.

Zostań biegłym

Istnieje szansa, że w sądach pojawią się wyspecjalizowani biegli obeznani z przepisami i funkcjonowaniem kolei. Jeśli tylko znajdą się chętni.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Listy, Boczny tor, Podpatrzone, Fraszki Jerzego Szulca, Hoomor, Kącik filatelistyczny