Nr 2/150 (Luty 2017)

Przeciwko oszczerstwom BBC

Brytyjska BBC News pomówiła polskich maszynistów o kolaborację i współudział w ludobójstwie dokonanym przez nazistowskich Niemców m.in. w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. W obronie dobrego imienia i czci zniesławionych ZZM interweniował u ambasadora RP w Wielkiej Brytanii oraz podjął działania mające na celu uzyskanie na drodze prawnej wycofania oszczerstw. Poszukujemy rodzin maszynistów pracujących na kolei podczas II wojny światowej.

Wzmacnianie kolei

Z Andrzejem Bittelem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, o wielkiej szansie modernizacyjnej, stawianych wyzwaniach, dialogu społecznym rozmawia Rafał Zarzecki.

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego

Pierwsze tegoroczne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa poświęcone było powołaniu podzespołów roboczych, które zajmą się wypracowaniem rozwiązań w konkretnych obszarach. Rozpoczną one swoje prace w lutym, już po zamknięciu tego numeru GM.

Protokół w rejestrze PIP

Protokół dodatkowy do ZUZP w PKP Intercity, dotyczący dodatku kilometrowego za prowadzenie pociągów powyżej 130 km/h w pojedynczej obsadzie na liniach wyposażonych w nowe systemy bezpieczeństwa, został 24 stycznia wpisany do rejestru zakładowych układów zbiorowych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie pod numerem U-MCCXXXVIII/2.

NIK: Mniej bezpiecznie na przejazdach

Ponad połowa skontrolowanych przejazdów kolejowo-drogowych nie była utrzymana we właściwym stanie technicznym, a przeszło 70 proc. – nie było odpowiednio oznakowanych. Zarządcy: linii kolejowych oraz dróg nie wykonywali należycie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. W Polsce przejazd kolejowo-drogowy mamy co półtora kilometra linii kolejowej. To największe zagęszczenie w całej Europie.

150 numer Głosu Maszynisty

Jubileuszowy numer miesięcznika to dobra okazja by przypomnieć dzieje pisma, jego twórców oraz kilkanaście okładek, obrazujących czym się zajmowaliśmy przez minione lata.

Nie mówimy żegnaj

Nowe kadry

W Opolskim Oddziale Przewozów Regionalnych odbyła się miła uroczystość. W poczet grona maszynistów przyjęto 13 nowych adeptów zawodu.

Pożyteczna inicjatywa

Maszynista prowadzący inauguracyjny pociąg na otwarcie Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej jest bohaterem kalendarza listkowego na 2017 r. Projekt służy upamiętnieniu kolejarzy pochowanych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, W obiektywie, Humor, Fraszki Jerzego Szulca, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka