Nr 12/88 (Grudzień 2011)

Prestiżowe wyróżnienie

Nasz kolega Eugeniusz Śliwiński został laureatem tegorocznej nagrody im. Haliny Krahelskiej. Wyróżnienie przyznawane jest przez głównego inspektora pracy osobom z wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wdrażania bezpiecznych technik i technologii oraz popularyzacji zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Co dalej z PUZP?

Związki zawodowe będące sygnatariuszami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy przedstawiły Związkowi Pracodawców Kolejowych projekt protokołu dodatkowego do Układu. Domagają się utrzymania w przyszłym roku ulg przejazdowych na dotychczasowych zasadach. Tymczasem ZPK podpisał porozumienie z przewoźnikami zmieniające zakres i warunkisprzedaży tych świadczeń.

Kalejdoskop 2011

Kończący się rok obfitował w wiele wydarzeń. Nie tylko w krajach Afryki Północnej i Unii Europejskiej, ale także i na naszym kolejowo-związkowym podwórku. Opisywaliśmy je obszernie w Głosie Maszynisty. Przypominamy część z nich.

Kolejarskie świętowanie

Odznaczenia, przemówienia, filmy promujące kolej, występy młodych talentów i koncert legendarnego zespołu Perfect – tak przebiegały tegoroczne obchody Święta Kolejarza w Pałacu Kultury i Nauki. Dodajmy, przemilczanego przez media i zbojkotowanego przez część środowiska.

Święto w Szczecinku

W ramach obchodów Święta Kolejarza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 20 listopada w parafii redemptorystów p.w. Ducha Świętego w Szczecinku odprawiono uroczystą mszę w intencji kolejarzy i ich rodzin oraz poświęcono rondo imienia naszej patronki.

Nie mówimy żegnaj

Starszy maszynista z PRST Kołobrzeg Andrzej Detmer odbył 28 listopada br. ostatnią służbę. Prowadził pociąg nr 88822 relacji Szczecin-Kołobrzeg.

Igranie z bezpieczeństwem

Artykuł 9 paragraf 2 kodeksu pracy stanowi, że "postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych". Dalej, w paragrafie 3 kp, czytamy: "postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych". Czy przepisy kodeksu pracy są znane wszystkim przewoźnikom kolejowym?

Rubryki stałe

Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka