Nr 12/64 (Grudzień 2009)

Kalendarz na rok 2010

Pobierz (pdf 1,84MB)

Wróćmy do pragmatyki kolejowej

Rozmowa z Leszkiem Miętkiem, prezydentem ZZM

Z perspektywy sektorów

Przewodniczących sektorów ZZM zapytaliśmy o wyzwania w nadchodzącym nowym roku.

Posiedzenie Rady Sektora

Posiedzenie Rady Sektora Przewozów Towarowych z udziałem członków zarządu PKP Cargo poświęcone było sytuacji spółki, a także szczegółowym kwestiom związanych m.in. z czasem przyjęć i zdań taboru.

Projekt szkoleniowy KKZZ

Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych uruchomi wkrótce duży cykl szkoleń dla swoich członków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt obejmie całą Polskę.

Ćwierć wieku w obronie ludzi pracy

Obrady Nadzwyczajnego Kongresu OPZZ połączono z obchodami 25-lecia organizacji. Przyświecało im hasło "jedność i skuteczność związków zawodowych".

Kolejarskie świętowanie

Filmowa sceneria towarzyszyła tegorocznej kolejarskiej gali w Sali Kongresowej. Program nie zmienił się ani na jotę – najpierw były przemówienia, potem odznaczenia i na deser występ gwiazdy, tym razem legendarnych Czerwonych Gitar.

W regionach

Wzmogły aktywność komórki organizacyjne Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych , czyli tzw. regiony.

Powstaje raport o kryzysie

Konwersatorium "O lepszą Polskę" złożone z kilkudziesięciu niezależnych ekonomistów i ekspertów pracuje nad raportem poświęconym globalnemu kryzysowi ekonomicznemu, zawierającym diagnozę i określenie przyczyn tego kryzysu, a także propozycje celów, działań i instrumentów prowadzących do jego przezwyciężenia. Gotowa jest już robocza wersja syntezy raportu.

Pośpiech złym doradcą

PKP Intercity S.A. zwróciło się 29 października do ZZM o opinię w sprawie propozycji zmian do Kart Charakterystyki Stanowisk Pracy pracowników drużyn trakcyjnych oraz konduktorskich. Zastanawiające, że w opracowaniu brak wielu stanowisk pracy bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu pociągów, jak np. dyżurny ruchu, manewrowy czy rewident.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka