Nr 12/40 (Grudzień 2007)

Świąteczne prezenty

Rozmowa z Leszkiem Miętkiem, prezydentem ZZM

Na miarę XXI wieku

Rozmowa z Witoldem Baworem – członkiem zarządu PKP Cargo S.A., dyrektorem ds. eksploatacyjnych

Słowo na Boże Narodzenie

Ksiądz Ryszard Marciniak, krajowy animator Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich specjalnie dla "Głosu Maszynisty"

Przepisy do poprawki

Przedstawiciele UTK, PKP S.A., PKP PLK, PKP Przewozy Regionalne, PKP SKM, PKP Intercity, Kolei Mazowieckich oraz ZZM domagają się wstrzymania wdrożenia instrukcji Ir-1 o prowadzeniu ruchu pociągów do czasu dostosowania jej zapisów do aktów wyższego rzędu i przepisów wewnętrznych.

Opłatkowa "krajówka"

Jednym z głównych punktów świątecznego posiedzenia Rady Krajowej ZZM w Mielnie była nowa oferta ubezpieczenia na życie dla członków ZZM. Ostatecznie jednogłośnie przyjęto uchwałę upoważniającą prezydium ZZM do podpisania umowy z towarzystwem Ergo Hestia S.A.

Umowa z Hestią

Rada Krajowa ZZM podpisała 12 grudnia nową umowę ubezpieczeniową na życie z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo Hestia. Umowa zawiera korzystne rozwiązania, w wielu elementach lepsze niż u poprzedniego ubezpieczyciela – TU Compensa, co obrazuje poniższa tabela.

Grupa razem

Słynna Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki była miejscem obchodów Święta Kolejarza. Bodaj po raz pierwszy wspólnych dla wszystkich spółek Grupy PKP.

Łazy ze sztandarem!

Jak mówił kardynał Stefan Wyszyński: "sztandar to symbol, świętość, a jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową". Słowa te oddają fenomen tworzenia własnych sztandarów przez nasze organizacje.

Docenieni krwiodawcy

Jubileusz 40-lecia działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi "Twoja Krew" przy Zakładzie Taboru w Łazach uczczono uroczystą akademią i – jakżeby inaczej – specjalną akcją.

Katowice ze sztandarem!

Największa organizacja zakładowa ZZM, w skład której wchodzą sekcje w Katowicach, Tarnowskich Górach, Gliwicach i Kędzierzynie, posiada już własny sztandar związkowy.

Podstawowe założenia spółki serwisowej

W związku z rządową strategią, ZZM przedstawił propozycję utworzenia nowego podmiotu. Kontynuujemy publikację treści dokumentu, który został przekazany zarządowi PKP S.A. oraz do Ministerstwa Transportu.

Wokół odpowiedzialności

Tym razem o przepisach, których znajomość – jak uczy doświadczenie – może w pewnych sytuacjach okazać się bardzo przydatna. Mowa o odpowiedzialności porządkowej i materialnej.

Rubryki stałe

Nasze sztandary, Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny