Nr 12/124 (Grudzień 2014)

Ze zdwojoną siłą

Ścisła współpraca i zaostrzenie działań w priorytetowych obszarach to pokłosie wspólnego posiedzenia rad krajowych Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce i Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych w dniach 11-12 grudnia.

Protokoły rozbieżności w Cargo i Intercity

Spory zbiorowe w obu spółkach nie doprowadziły do zbliżenia stanowisk i weszły w fazę mediacji. Strona pracodawców zgłosiła propozycje mediatorów.

Szukanie kozła ofiarnego?

Kolejne kwiatki z dziedziny funkcjonowania systemu sprawiedliwości w Polsce. O spowodowanie katastrofy w Szczekocinach oskarżeni są dyżurni ruchu oraz maszyniści, którzy bronić swojego dobrego imienia już nie mogą. A kwestie bezpieczeństwa i systemowe na nic "nie miały wpływu", analogicznie do wypadku na stacji Baby…

Trzy dekady OPZZ

Podczas uroczystego posiedzenia Rady OPZZ z okazji 30-lecia konfederacji wspominano przebytą w tym czasie długą drogę oraz wiele dokonań, a także uhonorowano zasłużonych członków. Odznakę "Za zasługi dla OPZZ" otrzymał m.in. przewodniczący Branży Transport OPZZ, a zarazem prezydent ZZM Leszek Miętek.

Spotkanie dziennikarzy związkowych

Dialog społeczny a media związkowe – taki był temat seminarium zorganizowanego w OPZZ, mającego m.in. na celu usprawnienie wzajemnej współpracy i wymiany informacji.

Święto z poślizgiem

Na centralną galę kolejarzom przyszło ponownie czekać do 2 grudnia. Jesteśmy więc chyba świadkami narodzin nowej tradycji. Pytanie, czy służy popularyzacji kolejarskiego święta?

Kalendarium 2014

Mijający rok obfitował w wiele interesujących wydarzeń, o których co miesiąc informowaliśmy na łamach Głosu Maszynisty. Koniec roku to dobry moment na wspomnienia i podsumowania, więc pokrótce przypominamy część z nich.

Umowa najmu

Bardzo często wchodzimy w stosunki prawne nie zdając sobie do końca sprawy, że to konkretna umowa. Umowy najmu ruchomości zawieramy w wypożyczalni samochodów, sprzętu wodnego, a nawet łyżew czy butów do gry w kręgle.

Nie mówimy żegnaj

Kolejni nasi koledzy udali się na zasłużone emerytury. Jak każe dobry maszynistowski obyczaj, po ostatniej służbie żegnali ich koledzy i współpracownicy.

Rubryki stałe

Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Podpatrzone, Fraszki Jerzego Szulca, Humor, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka