Nr 11/99 (Listopad 2012)

Skarga do ERA

ZZM zwrócił się do unijnej Europejskiej Agencji Kolejowej o podjęcie interwencji w obszarach związanych z bezpieczeństwem na polskich kolejach. Przedstawiamy treść pisma.

Na ratunek PR

Przedstawiamy kompleksowy dokument zawierający propozycje nowych rozwiązań i regulacji o charakterze systemowym, istotnych dla funkcjonowania spółki Przewozy Regionalne. Wierzymy, że rozpocznie dysusję, która przyczyni się do poprawy sytuacji przewoźnika.

Czarne chmury nad PR

Na ostatnim posiedzeniu Rada Krajowa ZZM podjęła m.in. decyzje o zgłoszeniu do prokuratury sprawy nierównego traktowania pracowników Przewozów Regionalnych oraz o ogłoszeniu pogotowia strajkowego we wszystkich strukturach związku w PR.

W obronie uprawnień

Kilka tysięcy kolejarzy protestowało pod siedzibą PKP SA przeciwko ograniczaniu uprawnień do ulgowych świadczeń przejazdowych. Próba zamachu na ostatnie świadczenie łączące kolejarskie środowisko spotkała się ze zdecydowanym odporem związków zawodowych.

Dajcie człowieka, a paragraf się znajdzie

Czy kolejowa komisja badająca przyczyny wypadku w Babach najpierw "znalazła" winnego, a następnie skupiła się na szukaniu dowodów i tworzeniu "faktów", jak się ukazuje nie koniecznie rzeczowych i logicznych?

Rubryki stałe

Pod semaforem, Kącik filatelistyczny, Z humorem i humorkiem, Krzyżówka