Nr 11/87 (Listopad 2011)

Jedność ważna jak nigdy

Rozmowa z Leszkiem Miętkiem prezydentem ZZM

Ziemie Odzyskane, ziemie niczyje

Fatalny stan infrastruktury kolejowej, częste ograniczenia prędkości nawet do 20 km/h. Ciągła likwidacja linii i kompletna bezmyślność lokalnych samorządów. Zorganizowane grupy zawodowo zajmujące się szabrowaniem porzuconych budynków i torów. To bilans 20 lat polskiego "sukcesu" na ziemiach poniemieckich.

Nowy minister transportu

Prezydent Bronisław Komorowski powołał z dniem 18 listopada br. Sławomira Nowaka w skład Rady Ministrów – na urząd Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Z prac Rady Krajowej

Rada uznała za wyjątkowo szkodliwe dla interesów maszynistów podejmowanie pracy w ponadnormatywnym wymiarze czasu pracy i podjęła ważną uchwałę przeciwdziałającą takim zjawiskom.

Na pielgrzymce

W XXVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę wzięła udział liczna delegacja maszynistów z ZZM, z kierownictwem związku na czele i pocztami sztandarowymi.

Wokół ERTMS

Na Centralnej Magistrali Kolejowej po wielu przygotowaniach przeprowadzone zostały pierwsze w Polsce testy systemu ERTMS. Pociąg spółki PKP Intercity ciągnięty przez lokomotywę Husarz osiągnął prędkość 200 km/godz. Czym właściwie jest ERTMS?

Nowa SM42

Warto modernizować! Tania eksploatacja, wysoka sprawność i zwiększona siła pociągowa, a przy tym lepsze warunki pracy maszynistów – wszystko to mieści się w jednym słowie: nowoczesność. Taka jest właśnie zmodernizowana przez PESA Bydgoszcz SA lokomotywa serii SM42 w wersji dwuagregatowej.

W hołdzie pomordowanym

Ukazał się drugi tom książki emerytowanego pracownika PKP Bronisława Wardawego dokumentującej tragiczne losy polskich kolejarzy w Katyniu i innych miejscach kaźni i męki.

Ciekawostki o patronce

Rżnięcie głupa

Ostatnio otrzymujemy dużo informacji o nieprawidłowościach w działaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Niewątpliwie ma to związek z wypadkami na stacjach: Załomie, Krzewie, Korzybie, Baby. Łączy je opinia kolejowej komisję powypadkowej, że urządzenia srk działały bez zastrzeżeń. Czy przez takie podejście komisji do sprawy nie udało się ustalić przyczyn wypadków w Zarzece czy Krzewiu?

Rubryki stałe

Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Stacja poezja, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka