Nr 10/62 (Październik 2009)

Posiedzenie sektora

Prezes PKP Intercity Krzysztof Celiński i dyrektor ds. pracowniczych Grażyna Blicharz wzięli udział w posiedzeniu Sektora Przewozów Pasażerskich 22 października.

Na straży bezpieczeństwa

Rozmowa z Leszkiem Miętkiem – prezydentem ZZM

Zmory przeszłości

Rozmowa z Tomaszem Moraczewskim – prezesem zarządu PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Gdzie dwóch się bije…

Konfl ikt pomiędzy PKP Intercity i PKP Przewozy Regionalne zamienił się w otwartą wojnę. Obie spółki nie spłacały swoich zobowiązań, ale mało kto spodziewał się procesów, interwencji komornika i blokady konta jednej z nich.

Nie oszczędzać na bezpieczeństwie!

ZZM jest zaniepokojony obniżaniem standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w spółce PKP Cargo. Prezydent Leszek Miętek skierował w tej sprawie pismo do prezesa Wojciecha Balczuna.

Potrzebna nowelizacja

ZZM zwrócił się do Juliusza Engelhardta, ministra ds. kolei, o przywrócenie obowiązku obsady dwuosobowej drużyny trakcyjnej podczas prowadzenia pociągów osobowych i towarowych lokomotywami jednokabinowymi.

Z prac Rady Krajowej

Bieżącej sytuacji w kolejowych spółkach oraz wypracowaniu adekwatnych działań poświęcone było posiedzenie Rady Krajowej ZZM, które odbyło się 7 października w Warszawie. Podjęto także ważną decyzję w sprawie przedłużenia współpracy z firmą ubezpieczeniową AXA.

Maszyniści z odsieczą

Po głośnej, kilkusetosobowej pikiecie zarząd PLL LOT przywrócił do pracy bezprawnie zwolnionych liderów związkowych. Pod siedzibą Ministerstwa Skarbu Państwa najliczniejszą grupą demonstrantów byli członkowie ZZM.

Premiery TRAKO

Podczas 8 Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku miało miejsce wiele interesujących wydarzeń, jak debaty, seminaria i prezentacje. Mimo fatalnej pogody powodzeniem cieszyła się wystawa taboru na bocznicy w Oliwie.

ALE kontra Belgia

Europejska organizacja maszynistów ALE złożyła pod koniec września skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na państwo belgijskie. Pod bokiem najważniejszych unijnych instytucji, sądy odmawiają uznania związku zawodowego SACT od… 9 lat.

Stres i wypadki przy pracy

Kwalifikacja nieszczęśliwego zdarzenia jako przyczyny zewnętrznej wypadku przy pracy bywa trudna. Przypadki stresu psychicznego w pracy prowadzące w następstwie do zawału serca są również niezwykle skomplikowane.

Rubryki stałe

Podpatrzone, Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka