Nr 10/122 (Październik 2014)

Na ratunek PR

Tylko 6 marszałków województw – mazowieckiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i opolskiego podpisało do tej pory porozumienie, które ma uratować Przewozy Regionalne dzięki interwencji Agencji Rozwoju Przemysłu. Pozostali nadal są destruktorami spółki i nie zgadzają się na uzdrowienie systemu. Jako kolejarze nie możemy się temu biernie przyglądać – stąd nasze ostre stanowisko, po którym nastąpią radykalne działania.

Wystąpienie do minister Wasiak

ZZM wspólnie z Federacją ZZMK skierowały do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak wspólną opinię środowiska maszynistów ws. zapalnych obszarów na kolei.

Chcemy rozmawiać

O jubileuszu ZZM, dialogu społecznym w PKP Cargo i PKP Intercity, planach przekształceń Przewozów Regionalnych, oczekiwaniach po przetasowaniach w rządzie z Leszkiem Miętkiem, prezydentem ZZM, rozmawia Rafał Zarzecki

Wszczęty dialog społeczny w Cargo i Intercity

Kolejowe związki zawodowe, w tym ZZM, rozpoczęły dialog społeczny w obu spółkach. Stosowne pisma z postulatami zostały 29 września skierowane do prezesów: Adama Purwina i Marcina Celejewskiego.

Leszek Miętek wiceprezydentem ALE!

Obradujący w dniach 10-12 października w rumuńskim Sinaia Kongres ALE wybrał nowe władze.

Nigdy sam

Maszyniści znowu wcielili w życie maksymę "niech nas łączy honor i więź zawodowa". Zapewnili wsparcie koledze oskarżonemu o nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym.

Qvo vadis PR?

Firma doradcza EY, która zajęła się analizą rynku kolejowych przewozów regionalnych w Polsce, przedstawiła efekt swoich wielomiesięcznych prac. Zaproponowane rozwiązania dla spółki PR są dalekie od oczekiwań społecznych.

Z prac sektorów

Przedstawiamy w telegraficznym skrócie problemy, którymi zajmowały się sektory ZZM na swoich ostatnich posiedzeniach – pod koniec września i na początku października.

List otwarty do premier Kopacz

Przewodniczący OPZZ Jan Guz wystosował list otwarty do premier Ewy Kopacz. Poniżej publikujemy jego treść.

Szkolenia dla maszynistów XXI wieku

Już pod koniec listopada tego roku maszyniści PKP Intercity będą mogli skorzystać z symulatora jazdy pociągów. To pierwszy tak zawansowany technologicznie projekt w Polsce. Do dyspozycji przewoźnika będą kabiny pojazdów EP09 oraz Husarz. Za cały projekt spółka zapłaci prawie 4,4 mln zł, z czego około 1,3 mln zł pochodzi ze środków z UE. W przygotowaniu inwestycji bierze udział Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Instytut Kolejnictwa.

Integracja przez futbol

W turnieju piłkarskim w Vesely nad Morawą z czeskimi maszynistami dzielnie poczynały sobie dwie nasze drużyny – kadra Rady Krajowej ZZM oraz finaliści turnieju w Iławie, CT Północny.

Nie mówimy żegnaj

Swoją ostatnią służbę odbył 29 września Zbigniew Kaczor, starszy maszynista Zachodniopomorskiego Oddziału Przewozów Regionalnych.

Układy zbiorowe pracy

Wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy, że zawdzięczają układom zbiorowym pracy m.in. takie świadczenia jak wypłata jubileuszowa, dodatki stażowe, nagrody, trzynastki.

W hołdzie Nowkuńskiemu

Powstaje pomnik budowniczego magistrali węglowej Śląsk-Gdynia. Ma zostać wzniesiony w Tarnowskich Górach.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Podpatrzone, Fraszki Jerzego Szulca, Humor, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka