Nr 1/89 (Styczeń 2012)

W siną dal…

Właśnie tam odeszła z końcem grudnia 2011 roku "kolejarska konstytucja". Negocjacje związków zawodowych – sygnatariuszy Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy ze Związkiem Pracodawców Kolejowych zakończyły się fiaskiem.

Szczyt Kolejowy znowu bez przełomu

Związki zawodowe domagają się od samorządów deklaracji ws. przyszłości Przewozów Regionalnych do 20 lutego br. Powoli odkrywa karty minister transportu Sławomir Nowak.

Wszystko może trafić do kosza!

Rozmowa z Leszkiem Miętkiem, prezydentem ZZM

Co dalej z paktem w Cargo?

Związki zawodowe działające w spółce PKP Cargo S.A. poinformowały ministra transportu Sławomira Nowaka o gotowości zawarcia Paktu Gwarancji Pracowniczych w wersji wynegocjowanej na dzień 24.10.2011r. Znaki na wodzie i niebie wskazują, że jeśli nie nad całym dokumentem, to przynajmniej nad jego częścią zbierają się czarne chmury.

Liczymy na aktywność związkowych partnerów

Rozmowa z Anną Tomczyk, główną inspektor pracy

Z prac Rady Krajowej

Na "opłatkowym" posiedzeniu w Spale Rada Krajowa ZZM przyjęła szereg ważnych uchwał przeciwstawiających się rosnącym zagrożeniom godzącym w podstawowe prawa pracownicze.

Bandyci atakują!

ostatnim czasie doszło do dwóch ataków na maszynistów. W jednym przypadku skończyło się bardzo groźnie – pobiciem, obrażeniami i szpitalem. Czy maszyniści mają zapewnione bezpieczeństwo wykonywania swojej pracy?

Uwaga, jesteś w kamerze!

I to wcale nie w ukrytej. Urząd Transportu Kolejowego zalecił przewoźnikom i zarządcom infrastruktury zainstalowanie kamer cyfrowych lub rejestratorów wideo w taborze oraz zorganizowanie nadzwyczajnych, pozaplanowych szkoleń dla pracowników prowadzących ruch kolejowy, maszynistów i kierowników pociągów.

Nie mówimy żegnaj

Starszy maszynista Franciszek Sawościanik swoje ostatnie hamowanie w roli czynnego maszynisty elektrycznych pojazdów trakcyjnych wykonał 2 grudnia ub.r. w Wielkopolskim Zakładzie Przewozów Regionalnych.

Premie pracownicze

prawie pracy stosuje się generalny podział premii na regulaminowe i uznaniowe. Podstawowym kryterium różnicującym jest ich roszczeniowość, a więc prawo pracownika do żądania jej wypłaty.

Niezwykły upominek

a święta Bożego Narodzenia członkowie Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Zajączkowie Tczewskim otrzymali oryginalny gadżet. To pierwszy w historii ZZM "związkowy" pendrive.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Humor i humorki, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka