Nr 1/29 (Styczeń 2007)

Cargo chce zmian

Zarząd PKP Cargo S.A. przekazał do konsultacji społecznej bulwersujący projekt zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy spółki. Propozycje te przedstawiamy wraz z wyjaśnieniem, co faktycznie będą oznaczać dla pracowników.

W interesie polskiego kolejnictwa

Rozmowa z Mirosławem Chaberkiem, podsekretarzem stanu do spraw kolejnictwa w Ministerstwie Transportu.

Święto SKM

Dziesiątą rocznicę poświęcenia sztandaru ZZM w trójmiejskiej SKM oraz pięciolecie tej spółki obchodzono 7 stycznia.

Ostatnie ostrzeżenie

Blisko 10 tysięcy kolejarzy z różnych związków zawodowych przemaszerowało ulicami Warszawy pod siedzibę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Tam głośno domagało się utrzymania rozwiązań pozwalających na godne odejście na emerytury. Był to bez wątpienia największy kolejarski protest od wielu lat.

Petycja związków zawodowych działających w Grupie PKP

W organizacjach zakładowych

Z nowym rokiem wprowadzamy nową rubrykę. O bolączkach i wyzwaniach w skali całego związku oraz sprawach lokalnych będą w każdym numerze "Głosu Maszynisty" opowiadać przewodniczący poszczególnych organizacji ZZM. Zapraszamy do lektury!

Ponad prawem

Maszynista popełniający w swojej pracy równie rażące błędy zostałby ukarany bardzo dotkliwie. Autorzy kiepskich przepisów niechybnie mogą za to spać spokojnie…

Rubryki stałe

Pod semaforem, Boczny tor, Fraszki Jerzego Szulca, Hoomor, Kącik filatelistyczny, Nasze sztandary