Nr 1/125 (Styczeń 2015)

Nowy rok, nowe rozdanie

Tradycji stało się zadość – przełom roku przyniósł karuzelę stanowisk. Premier Ewa Kopacz przyjęła 18 grudnia rezygnacje czterech wiceministrów: w tym odpowiedzialnego m.in. za kolej Zbigniewa Klepackiego. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Intercity powołało 16 stycznia dwóch nowych członków zarządu spółki. Nowym prezesem IC został Jacek Leonkiewicz.

Posiedzenie Branży Transport OPZZ

Gośćmi Branży Transport OPZZ byli sekretarze stanu w MIR Zbigniew Rynasiewicz i Waldemar Sługocki. Na spotkaniu omawiano priorytety rządu w obszarze transportowym, plany inwestycyjne w infrastrukturę i bieżące problemy.

O większą kulturę bezpieczeństwa

Z Krzysztofem Dylem – prezesem Urzędu Transportu Kolejowego – rozmawia Rafał Zarzecki

Mediacje w PKP Cargo

W ramach sporu zbiorowego w spółce strony ustaliły, że porozumienie zostanie zawarte tylko wtedy, gdy osiągną konsensus w stosunku do każdego z postulatów lub sposobu jego rozpatrzenia. Takiej jednomyślności nie udało się osiągnąć podczas mediacji 19 stycznia.

Porozumienie w PKP Intercity

Tuż przed świętami w spółce podpisane zostało porozumienie kończące spór zbiorowy. Poniżej przedstawiamy obszerne zapisy dokumentu, który znajduje się na naszym związkowym serwerze.

Projekt Pendolino

Z nowym rozkładem jazdy PKP Intercity wprowadziła do eksploatacji pociągi ED250. Jacka Kosińskiego, dyrektora Ośrodka Szkoleń Zawodowych spółki zapytaliśmy o kwestie związane z obsługą trakcyjną pojazdów i przebiegiem szkoleń dla maszynistów.

Wyzwania na 2015 rok

Szefów Sektorów i Komisji Obrony Praw Pracowniczych oraz ds. Młodych ZZM zapytaliśmy o priorytetowe zadania w rozpoczynającym się roku.

List otwarty

Dziesięć organizacji związkowych w PKP Cargo, w tym ZZM, wystosowało 16 grudnia 2014 r. list otwarty do członka zarządu PKP Cargo Dariusza Browarka. Poniżej prezentujemy treść dokumentu. Do chwili zamknięcia numeru GM nie doczekaliśmy się odpowiedzi.

Spotkanie ws. EIC Premium

Jesteśmy po spotkaniu w dniu 15.01.2014 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników EIC Premium. Jak się okazało, zaproszenie dotyczyło tylko i wyłącznie wyrównania utraconych kwot wynagrodzeń drużyn konduktorskich EIC Premium z tytułu nie wypisywania biletów i pozbawienia diet w związku z brakiem wyjazdów poza granice kraju.

Pomostówki i rekompensata

Osoby nie spełniające warunków wymaganych do uzyskania emerytury pomostowej, a które pracowały przed 1 stycznia 2009 r. w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, mają prawo do rekompensaty.

Nie mówimy żegnaj

Kolejni nasi koledzy odeszli na zasłużone emerytury po długoletniej pracy.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Podpatrzone, Fraszki Jerzego Szulca, Humor, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka