Nr 1/113 (Styczeń 2014)

Jesteśmy na Was otwarci!

W samym ogonie Europy

System ma wiele istotnych luk, a Polska zajmuje drugie miejsce w Europie (po Rumunii) pod względem liczby wypadków na kolei. To wnioski Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdziła funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Kontrola NIK ujawniła nieprawidłowości w działalności wszystkich skontrolowanych podmiotów – administracji rządowej, zarządcy infrastruktury i przewoźników.

Nowe rozdanie, nowe nadzieje

Z Leszkiem Miętkiem, prezydentem ZZM rozmawia Rafał Zarzecki

Stres czy przywilej?

Żeby zostać maszynistą trzeba mieć żelazne zdrowie i przejść przez sito szczegółowych badań medycznych. Kandydaci marzący o wykonywaniu tego zawodu odbierają to czasem jako utrudnienie w dostępie do pracy. Czynni maszyniści również muszą się poddawać częstym i szczegółowym badaniom okresowym potwierdzającym przydatność do wykonywania zawodu, co bywa źródłem stresu. Niekiedy trudno więc w pełni docenić wartość takich badań.

Ulgi jak bumerang

Reprezentatywne centrale związkowe wstrzymały do końca stycznia decyzję o odwieszeniu sporu zbiorowego ws. świadczeń przejazdowych. KKZZ, Solidarność i Federacja ZZP PKP domagają się bezwzględnego stosowania zasad ulg przejazdowych zgodnie z ustaleniami spisanymi w protokole z mediacji sporu zbiorowego z 29 sierpnia 2013 r.

ALE w Warszawie

Przewodniczący autonomicznych europejskich związków zawodowych maszynistów (ALE) z naszej części Europy spotkali się na wyjazdowym posiedzeniu w Warszawie. Omawiali bieżące problemy z którymi się borykają w swoich regionach oraz kwestie związane z tegorocznym Kongresem organizacji.

Eksploatacja styczników elektropneumatycznych produkcji Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. – zalecenia producenta

Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. Oddział w Łodzi (dawny Zakład Aparatury Trakcyjnej "ELTA") to lider produkcji komponentów stosowanych do trakcji w lokomotywach elektrycznych i spalinowych. Szczególnym komponentem ze względu na liczbę zastosowań w lokomotywach jest seria styczników elektropneumatycznych SPG charakteryzująca się bardzo wysoką trwałością i niezawodnością. Szacuje się, że średnia liczba dziennie eksploatowanych styczników SPG w lokomotywach sieci PKP przekracza 30 tysięcy sztuk.

Ku przestrodze

Seria groźnych śmiertelnych wypadków, głównie drogowych, wywołała społeczną panikę i dyskusję nad zaostrzeniem przepisów i sankcji dla nietrzeźwych kierowców. Przy okazji rykoszetem oberwało się też jednemu z naszych kolegów, który musiał poddać się upokarzającym procedurom wskutek fałszywego alarmu pasażera i braku profesjonalizmu policjantów.

Symulator na jesieni

Spółka PKP Intercity wybrała dostawcę symulatora lokomotywy. Warte ponad 5 mln zł zamówienie zrealizuje szczecińska spółka Autocomp Management. Maszyniści rozpoczną pierwsze ćwiczenia na nowoczesnym urządzeniu pod koniec tego roku.

Nie mówimy żegnaj

Kolejni nasi koledzy po wieloletniej, trudnej pracy udali się na zasłużone emerytury.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Podpatrzone, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Barometr, Fraszki Jerzego Szulca, Humor, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka