Nr 09/61 (Wrzesień 2009)

Porozumienie ws. świadczeń

Związek Pracodawców Kolejowych i Ponadzakładowe Organizacje Związkowe podpisały 21 września porozumienie w sprawie zmiany zasad realizacji uprawnień do ulgowych świadczeń przejazdowych, ustalonych w Porozumieniu z dnia 2 grudnia 2002 r. Poniżej przedstawiamy jego treść.

Rewidenci w Konfederacji

Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych rośnie w siłę. Związek Zawodowy Rewidentów Taboru jest kolejną organizacją, która zasiliła szeregi KKZZ.

Eurotrans 2009

Prezydent Leszek Miętek reprezentował Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce na konferencji Eurotrans 2009, zorganizowanej na Uniwersytecie Szczecińskim 17-18 września.

Z prac Rady Krajowej

W trakcie posiedzenia 9 września Rada Krajowa wybrała m.in. członków zespołu doradczego prezydium.

Wystąpienie prezydenta ZZM z okazji Dnia Maszynisty

Święto maszynisty

Blisko 800 maszynistów i zaproszonych gości uczestniczyło w Centralnych Obchodach Dnia Maszynisty Kolejowego w Szczecinie. W tym roku wyjątkowych – bo połączonych z jubileuszowymi uroczystościami z okazji 90-lecia założenia ZZM i 20-lecia jego reaktywacji.

Uzyskali uprawnienia

Grupa maszynistów z Południowego Zakładu PKP Cargo S.A. zdobyła słowackie prawa kierowania.

Święto pary

Kilka tysięcy miłośników starej kolei spotkało się na V edycji Parowozjady, organizowanej przez PKP Cargo i Fundację Era Parowozów.

Doba pracownicza

Według Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, zgodnie z art.128 par.3 kodeksu pracy przez dobę pracowniczą należy rozumieć kolejne 24 godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Wynika z tego, że ten, kto rozpoczął pracę o 10 i skończył o 18, może w kolejnym dniu rozpocząć pracę nie wcześniej niż o 10. W innym bowiem wypadku zostanie naruszona doba pracownicza.

Rubryki stałe

Podpatrzone, Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka