Nr 08/60 (Sierpień 2009)

Pamiętamy o przeszłości

Rozmowa z Leszkiem Miętkiem, prezydentem ZZM

Sytuacja jest stabilna

Rozmowa z Jakubem Majewskim – prezesem zarządu Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.

NIK o PKP Cargo

Najwyższa Izba Kontroli przyłączyła się do chóru instytucji krytykujących PKP Cargo. Dostało się też PKP S.A. Obie spółki odpierają stawiane zarzuty.

Sektory już działają

Nowe komórki organizacyjne w strukturze ZZM rozpoczęły działalność. Na razie utworzone zostały trzy sektory – przewozów towarowych, przewozów pasażerskich i spółek samorządowych.

W przededniu naszego święta

Jubileusz 90-lecia założenia ZZM i 20-lecia reaktywacji jest dobrą okazją do przypomnienia sobie, jakie były początki naszej organizacji.

Kolej na złom

Zarząd PKP PLK grozi, że wskutek niewystarczających środków na utrzymanie linii kolejowych z przyczyn ekonomicznych i ze względu na zły stan torów będzie zmuszony do zamknięcia części żelaznych szlaków. Z ponad 19 tys. km eksploatowanych linii wycięcie grozi w sumie ok. 7 tys. km. O tyle zmniejszyła się sieć kolejowa w Polsce w latach 1990-2005. W całej Unii Europejskiej skróciła się wówczas o 16 tysięcy kilometrów.

Parowozjada po raz piąty

Pokazy zabytkowego taboru kolejowego odbędą się w dniach 5-6 września w skansenie w Chabówce. Organizatorami imprezy są spółka PKP Cargo i Fundacja Era Parowozów.

Przypisywanie winy

Pismem BZZKa-734-02/09 z 8 czerwca br. spółka PKP Intercity przesłała informację o zdarzeniu z dnia 12.12.2008r. na stacji Krzewie w torze nr 1 na rozjeździe nr 27 km 139,577 linii 003 Warszawa – Kunowice, sporządzoną na podstawie "Protokołu ustaleń końcowych komisji powypadkowej" i Aneksu nr 1 do ww. protokołu. Wzbudziła ona wiele kontrowersji, a cała sprawą zajmie się Państwowa Inspekcja Pracy.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka