Nr 03/55 (Marzec 2009)

ZPK o uprawnieniach

Związek Pracodawców Kolejowych przesłał informację na temat uprawnień osób nabywających prawo do wcześniejszej emerytury lub emerytury pomostowej, do deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego oraz innych, wynikających z PUZP. Poniżej przedstawiamy treść dokumentu podpisanego przez przewodniczącego ZPK Krzysztofa Mamińskiego.

Ostatni dzwonek

Rozmowa z Leszkiem Miętkiem, prezydentem ZZM

Do trzech razy sztuka…

ZZM zmienia ubezpieczyciela dla swoich członków. Dlaczego? Powodów jest kilka. Pierwszy to fakt, iż dotychczasowy ubezpieczyciel zaproponował niekorzystne dla nas zmiany, a na to Rada Krajowa ZZM nie wyraziła zgody. Drugi to niezadowalająca współpraca z pośrednikiem ubezpieczeniowych, z którym to jednak nie chciał się rozstać ubezpieczyciel. Trzeci to bardzo dobra (jak na nasze warunki) oferta nowego ubezpieczyciela.

Nasze korzenie

Jak twierdził Cyceron, historia jest nauczycielką życia. W roku podwójnej rocznicy – 90-lecia założenia i 20-lecia reaktywacji ZZM warto zatem przypomnieć sobie początki funkcjonowania związku. Dziś o pierwszych latach jego działalności.

Legitymacja Członka ZZM

Nowoczesna, elegancka i funkcjonalna legitymacja członkowska ZZM jest już gotowa! Członkowie naszego związku otrzymają ją w okolicach Świąt Wielkanocnych.

Konkurs na medal!

Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce ogłasza otwarty konkurs na projekt okolicznościowego medalu upamiętniającego przypadające w tym roku 90-lecie założenia oraz 20-lecie reaktywacji ZZM. Na autora zwycięskiego projektu czeka cenna, atrakcyjna nagroda rzeczowa.

Domniemanie niewinności

Zgodnie z obowiązującą w polskim prawie zasadą, wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść podejrzanych. Osoby zasiadające w komisjach powypadkowych powinny także o tej regule pamiętać.

Wybory w ZZM SKM

W Sopocie-Kamiennym Potoku 23 lutego odbyło się posiedzenie sprawozdawczo – wyborcze delegatów ZZM przy PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. Na przewodniczącego organizacji ponownie wybrany został Tadeusz Winiarski.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Znalezione w sieci, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka