Nr 02/54 (Luty 2009)

Fobia w czasach kryzysu

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa, które odbyło się 6 lutego poświęcone było omówieniu sytuacji w PKP Cargo i kwestiom Pakt Gwarancji Pracowniczych dla pracowników PKP Przewozy Regionalne. Ale w pamięć zapadnie także z innego powodu. Z bulwersującym pomysłem godzącym w załogę i całe środowisko maszynistowskie wystąpił jeden ze… związkowców.

Tonącemu na ratunek

Ponadzakładowe centrale związkowe podpisały 5 lutego porozumienie z zarządem PKP Cargo w sprawie realizacji niektórych elementów programu naprawczego spółki. To krok w dobrym kierunku, bo spółka przeżywa nadzwyczaj ciężkie chwile. Trzeba jednak być naiwnym, by liczyć, że stanie na nogi i będzie skutecznie konkurować z DB bez głębokiej restrukturyzacji.

Kolejarze mogą wcześniej

W obliczu globalnego kryzysu ekonomicznego, problemów PKP Cargo i planowanych zwolnień załogi ratunkiem dla wielu kolejarzy może być wcześniejsza emerytura. Wymogi jakie należy spełnić określa artykuł 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Od stycznia zmieniły się natomiast zasady jej naliczania.

Przykładowe pomostówki

Namówiliśmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, by obliczył wysokość emerytur pomostowych czterem naszym kolegom zatrudnionym w różnych częściach kraju. Spełniali oni wymogi skorzystania ze świadczenia, z wyjątkiem rzecz jasna posiadania orzeczenia lekarskiego o braku możliwości wykonywania zawodu maszynisty.

Jak interpretować zapisy

Miesiąc temu zachęcaliśmy do nadsyłania pytań dotyczących ustawy o emeryturach pomostowych. Zwróciliśmy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyjaśnienie kilku kwestii. Poniżej przedstawiamy pytania i uzyskane odpowiedzi.

Twórca hymnu

Maszyniści są jedną z nielicznych grup zawodowych posiadających swój hymn. Za oficjalny uchodzi słynny patriotyczny utwór "Marsz Polonia", który rozpoczyna uroczystości. Autorem tzw. biesiadnego, czyli właśnie "Hymnu Maszynistów" jest natomiast nasz kolega Kazimierz Adamiec z ZZM Czechowice-Dziedzice.

Tapety do wzięcia!

Jako pierwsi w PKP stworzyliśmy tapety na pulpit z motywami kolejowo-związkowymi. Można je bezpłatnie pobierać w dziale Tapety na pulpit.

Wokół programu naprawczego

Przewodniczący organizacji zakładowych w PKP Cargo dyskutowali z członkami zarządu tej spółki. Przedstawili swoje oczekiwania dotyczące planów restrukturyzacji i zwrócili uwagę na poszczególne aspekty. Prezydent ZZM Leszek Miętek zapowiedział, że dołoży wszelkich starań, by zabezpieczyć miejsca pracy dla maszynistów.

Zwolnień nie będzie

Kierownictwo spółki nie przewiduje redukcji zatrudnienia. Co więcej, dostrzega braki w niektórych zespołach pracowniczych w niektórych zakładach. Tak wynika z pisma skierowanego do załogi przez zarząd PKP PR 3 lutego.

Praca w nadgodzinach

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy oraz ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, to praca w godzinach nadliczbowych. Taką jej definicję zawiera artykuł 151 §1 Kodeksu pracy.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka