Nr 01/53 (Styczeń 2009)

Rok wytężonej pracy

Rozmowa z Leszkiem Miętkiem – prezydentem ZZM

Związki gotowe do konsultacji

Ostatnia prezentacja sytuacji w PKP Cargo, która odbyła się w dniach 8-9 stycznia, pozwala mówić nie tyle o pakcie gwarancji pracowniczych, co o pakcie kryzysowym dla ratowania spółki.

Dla kogo pomostówki

Sejm odrzucił weto prezydenta do ustawy o emeryturach pomostowych, co oznacza, że po ukonstytuowaniu się wejdą w życie nowe rozwiązania. ZZM zwrócił się do ministra infrastruktury o interpretacje poszczególnych zapisów. Zachęcamy także do przysyłania własnych pytań do Biura Rady Krajowej W jednym z najbliższych numerów na konkretnym przykładzie pokażemy, jak obliczyć wysokość emerytury. Dziś omówimy treść ustawy.

Świąteczna "krajówka"

Podczas tzw. opłatkowego posiedzenia Rady Krajowej omówiono najważniejsze zagadnienia związane z działalnością związku i jego otoczeniem. Delegaci podjęli szereg ważnych decyzji oraz mieli okazję dyskusji z przedstawicielami rządu, prezesami kolejowych spółek oraz szefami związków zawodowych.

2008 w pigułce

Ubiegły rok obfitował w wiele wydarzeń w naszej organizacji. Oto najważniejsze z nich.

Zmiany w zarządach

Podobnie jak w 2008 r., z początkiem nowego roku sypnęło zmianami personalnymi w kolejowych spółkach. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

Dyrektorzy nowych zakładów

Prezes zarządu Wojciech Balczun w obecności członków zarządu wręczył powołania dyrektorom 16 nowych zakładów spółki.

Kierunek: rozwój

Nowy właściciel, czyli samorządy województw zleciły zarządowi przeprowadzenie audytu przez niezależny podmiot. Gdy sytuacja spółki będzie klarowna, kontynuowane będą rozmowy w sprawie umowy społecznej zawierającej m.in. gwarancje pracownicze.

Recepty na kryzys

Przedstawiamy obszerne fragmenty stanowiska Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Przekształcenia Polskich Kolei Państwowych w warunkach globalnego kryzysu ekonomicznego", zorganizowanej 10 grudnia 2008 r. przez Polskie Lobby Przemysłowe i Konfederację Kolejowych Związków Zawodowych. Całość znajduje się na serwerze www.informacjezzm.pl.

Wokół wydarzenia

Każda strona ma prawo do własnej interpretacji przepisu. Ale, prawo do wykładni – interpretacji obowiązującej wszystkich, uprawnienia posiada prawodawca.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny