Dzień pierwszy posiedzenia dotyczył spraw organizacyjnych związku. Przedstawiono sprawozdania za mijający rok i propozycję planów na nadchodzący – 2022 rok. Rada przyjęła m.in. kalendarium wyborcze na IX kadencję ZZM, propozycję organizacji Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PKP S.A i Prezydenta ZZM w Iławie oraz zapoznała się z wstępnymi planami organizacji Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego. Omówiono sytuację bieżącą w poszczególnych Sektorach ZZM z uwzględnieniem newralgicznych dla związku działań jak stan dialogu społecznego w kwestiach finansowych oraz protokoły dodatkowe do ZUZP w spółkach kolejowych.

Dzień drugi to spotkanie w formie videokonferencji z władzami pracodawców podczas którego przedstawiono sytuację poszczególnych spółek, plany na kolejny rok, Korzystając z okazji przedstawiciele rządu i spółek kolejowych złożyli tradycyjne, świąteczne życzenia.

     

Wszelkich informacji dotyczących ustaleń udzielą przewodniczący organizacji zakładowych – zapraszamy do kontaktu.

PKP Intercity S.A. – dialog społeczny przekształcony w spór zbiorowy

Podczas rokowań, które odbyły się w dniu 6 grudnia br. pracodawca poinformował stronę społeczną, że koszt realizacji zgłaszanych postulatów podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP w średniej wysokości 650 zł znacząco przekracza aktualne możliwości finansowe Spółki. Strona Społeczna odrzuciła propozycję Pracodawcy w zakresie kwoty wzrostu wynagrodzeń (od 1 stycznia 2022 r. w średniej wysokości 220 zł na etat oraz kwartalną premie motywacyjną w wysokości 5% kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia) z uwagi na fakt, że skala proponowanych zmian  nie zrównoważyłaby wzrostu kosztów utrzymania – szczególnie z powodu wysokiej inflacji oraz braku podwyżek w spółce od 2 lat.

Związki Zawodowe wyraziły chęć pracy nad nowym systemem wynagradzania, ale priorytetem jest wdrożenie postulowanych podwyżek. Wspólnie  oświadczyły, że wobec niemożności osiągnięcia porozumienia proponują zakończenie prowadzonego dialogu społecznego i rozpoczęcie procedury sporu zbiorowego.