02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17 pok. 130  tel. (022) 4742615  rkzzm@wp.pl
 Historia
 Biuletyn Inf. Publ.
 Głos Maszynisty
 Dodatkowe korzyści
 Galeria
 Tapety na pulpit
 Archiwum
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej  
Biuro Rady Krajowej ZZM
02-021 Warszawa
ul. Grójecka 17 pok. 130
tel. (022) 4742615
tel/fax (022) 4742616
e-mail: rkzzm@wp.pl

 Struktura Związku

 Statut
  1. Nazwa, siedziba i teren działania
  2. Postanowienia ogólne
  3. Cel i zadania Związku
  4. Członkowie ich prawa i obowiązki
  5. Struktura organizacyjna władze Związku i ich kompetencje
  6. Organy kontrolne Związków
  7. Tryb powoływania, odwołania i obradowania organów Związku
  8. Majątek i działalność finansowa Związku
  9. Postanowienia końcowe

Statut w formacie PDF - pobierz (281 KiB)

 Głos Maszynisty
Nr 1/149 (Styczeń 2017)

 Pliki

Aktualizacja: 20.11.2014 21:58
© 2003-2017 ZZM