Nr 9/85 (Wrzesień 2011)

W obronie miejsc pracy

W proteście zorganizowanym 17 września we Wrocławiu przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych udział wzięło ponad 50 tys. związkowców z całej Europy. Największą grupę stanowili przedstawiciele OPZZ i Solidarności. Główne hasło manifestacji brzmiało: "Tak europejskiej solidarności, tak miejscom pracy, nie cięciom budżetowym".

Spotkanie na szczycie

Po kilku latach starań doszło w końcu do tzw. szczytu kolejowego poświęconego przewozom pasażerskim. Wzięli w nim udział przedstawiciele rządu, samorządów, pracodawców i strony związkowej. To ostatni dzwonek na podjęcie kluczowych decyzji usprawniających funkcjonowanie kolei.

Głosujmy świadomie!

Z deklaracji polityków wynika jasno – ktokolwiek wygra 9 października wybory parlamentarne, kolej czekają poważne zmiany. Przyjrzeliśmy się programom wyborczym partii, którym sondaże dają szansę wejścia do parlamentu.

Wystąpienie Leszka Miętka, prezydenta ZZM, podczas Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego

Obszerne fragmenty

Święto maszynistów

Tegoroczne Centralne Obchody Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego miały nieco bardziej rodzinny charakter niż zazwyczaj. W Mielnie maszyniści obchodzili bowiem swoje święto wspólnie z małżonkami.

Hetmany i elfy

W Kolejach Mazowieckich w ostatnim czasie doszło do dwóch prezentacji nowego taboru spółki.

Uciekła nam "Przepiórka"

Po blisko 42 latach pracy, lubiany i szanowany Andrzej Przepióra – maszynista z Sekcji IC w Łodzi – udał się na zasłużoną emeryturę. Swoją ostatnią służbę pełnił 1 września br.

Rocznica wybuchu wojny

Jak co roku, 1 września w Malborku Kałdowie, Szymankowie i Tczewie brać kolejarska z całej Polski wraz z celnikami, kombatantami uczciła pamięć pierwszych ofiar wojny w latach 1939-1945.

Tego można było uniknąć

Ile jeszcze musi zdarzyć się wypadków kolejowych, aby zmienił się sposób myślenia i działania decydentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu kolejowego?

Rubryki stałe

Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Stacja poezja, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka