Nr 9/121 (Wrzesień 2014)

Z prac Rady Krajowej

Na ostatnim posiedzeniu Rada omówiła kluczowe problemy w kolejowych spółkach, co przełoży się na strategię działania w nadchodzących miesiącach.

Obszerne fragmenty wystąpienia prezydenta ZZM podczas obchodów Dnia Maszynisty Kolejowego

Czas reaktywacji

O początki ZZM zapytaliśmy dwóch naszych kolegów, którzy wnieśli ogromny wkład we wskrzeszenie związku w 1989 r.

Święto po dwakroć

W tegorocznych Centralnych Obchodach Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego w Gdyni, połączonych z jubileuszami 95-lecia powstania i 25-lecia reaktywacji Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce udział wzięło kilkuset maszynistów z małżonkami, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych oraz prezesi kolejowych spółek.

Nowe lokomotywy spalinowe PKP Intercity wyprodukuje PESA

10 nowych lokomotyw spalinowych dla PKP Intercity powstanie w bydgoskiej fabryce PESA. Spółki podpisały wart 131,2 mln zł brutto kontrakt na produkcję i co najmniej 12-letnie utrzymanie nowych lokomotyw. Wkrótce odbędzie się premierowy pokaz pojazdu na targach InnoTrans w Berlinie.

Odwołanie od decyzji

Postępowanie dotyczące decyzji ZUS ws. rent i emerytur jest dwuetapowe, co często powoduje, że strony popełniają błędy formalne. Pierwszy etap to postępowanie przed samym ZUS, prowadzone na podstawie KPA. Charakterystyczne jest w nim doręczanie decyzji do domu.

Idzie nowe pokolenie

Zorganizowany przez Szybką Kolej Miejską w Trójmieście kurs na licencję maszynisty ukończyło 28 spośród 30 kandydatów. Życzmy im powodzenia na egzaminach, będących pierwszym etapem do uzyskania kwalifikacji zawodowych w naszej profesji.

Nie mówimy żegnaj

Tak podróżowali dygnitarze

Muzeum Kolejnictwa udostępniło dla zwiedzających jeden z najcenniejszych swoich eksponatów – tzw. salonkę Bieruta. Można ją oglądać w ostatnie niedziele miesiąca w godzinach otwarcia placówki – w dniach 28 września i 26 października.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Nasze sztandary, Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Fraszki Jerzego Szulca, Humor, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka