Nr 8/132 (Sierpień 2015)

Haniebny wyrok ślepej Temidy!

Kompromitacja wymiaru sprawiedliwości i czarny dzień dla całego maszynistowskiego środowiska. Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił 29 lipca apelację obrony, nie dopatrując się wadliwości postępowania w sądzie pierwszej instancji, tym samym utrzymując w mocy wyrok obarczający maszynistę winą za nieumyślne spowodowanie katastrofy w Babach 12 sierpnia 2011 roku. Skazujący naszego kolegę na 3 lata i 3 miesiące bezwzględnego więzienia i 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów kolejowych!

Łamanie barier zakładowych

Z Jackiem Leonkiewiczem – prezesem zarządu PKP Intercity rozmawia Rafał Zarzecki

Podwyżki w PKP Cargo

Mordercze, kilkudziesięciogodzinne negocjacje płacowe w ramach sporu zbiorowego z PKP Cargo zakończyły się wprawdzie podpisaniem protokołu rozbieżności, ale wydatnie przyczyniły się do wdrożenia podwyżek wynagrodzeń. Podwyżek dla pracowników spółki.

Posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych…

Na posiedzeniu Rady Sektora Przewozów Towarowych ZZM 6 sierpnia omawiano przebieg negocjacji w ramach sporu zbiorowego oraz sprawy bieżące w PKP Cargo. Ze strony spółki obecni byli: Joanna Drozd – dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Agnieszka Wardecka – naczelnik Wydziału Doradztwa Kadrowego orz Sławomir Wójcik – zastępca naczelnika Wydziału Eksploatacji Lokomotyw.

…i Pasażerskich

W posiedzeniu Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM, które odbyło się 29 lipca, uczestniczył prezes zarządu PKP Intercity Jacek Leonkiewicz oraz dyrektor wykonawczy ds. organizacji i realizacji przewozów Michał Zamorski.

Wybory do Rady PR

W związku ze zmianami właścicielskimi w Przewozach Regionalnych zachodzi konieczność przeprowadzenia nowych wyborów przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej spółki. Naszym kandydatem jest Jarosław Sromała.

Interwencja ws. PKP Energetyka

Szefowie trzech central związkowych – Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, SKK NSZZ Solidarność oraz Federacji ZZP PKP – wysłali pismo do Violety Bulc, unijnego Komisarza ds. Transportu. Wyrażają w nim sprzeciw wobec prowadzonej prywatyzacji spółki PKP Energetyka oraz pytają o dopuszczalność jej sprzedaży pod względem prawa europejskiego.

Pionierski festyn

Ludowy Klub Sportowy Pionier Baby rozpoczął z wysokiego C świętowanie swojego 65-lecia. Prezes klubu Marek Kraska, były przewodniczący ZZM w Piotrkowie Trybunalskim i laureat odznaki „Zasłużony dla ZZM”, uczcił wejście w rok jubileuszu piłkarskim festynem.

Skansen na podwórku

Maszynista Kolei Mazowieckich ma zabytkowy, ponad stuletni parowóz na własnym podwórku, a już wkrótce będzie miał skansen upamiętniający kolejkę wąskotorową, nazywaną Koleją Leśną Dalekie.

GUS obala antyzwiązkowe mity

Główny Urząd Statystyczny przedstawił w lipcu bardzo interesujące dane na temat działalności związków zawodowych. Pierwsze od 25 lat opracowanie tej instytucji odkłamuje powielane przez część polityków i sprzyjające im media bujdy.

Nowelizacja procedury karnej

Z dniem 1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks postępowania karnego. Wprowadza ona szereg istotnych zmian.

Wnioski o licencje maszynisty także w oddziałach

Urząd Transportu Kolejowego informuje, że w Oddziałach Terenowych UTK w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Krakowie i w Katowicach także stworzono możliwość złożenia indywidualnych wniosków o wydanie licencji maszynisty i uzyskania pomocy w jego wypełnieniu.

Będzie zmiana przepisów?

PKP PLK poinformowała o spadku liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i zapowiada wystąpienie o zaostrzenie sankcji dla kierowców za ignorowanie znaku STOP.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Podpatrzone, WWW sieci, Fraszki Jerzego Szulca, Humor, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka