Nr 7/71 (Lipiec 2010)

Spotkanie z kandydatem na prezydenta RP

Przedstawiciele kolejowych związków zawodowych spotkali się 30 czerwca, czyli jeszcze przed drugą turą wyborów prezydenckich, z kandydatem na ten urząd – Jarosławem Kaczyńskim.

Z prac Rady Krajowej

Rada Krajowa ZZM obradowała 7 lipca w Warszawie, szczegółowo omawiając bieżącą sytuację w związku, kolejowych spółkach i w otoczeniu kolei.

Pracownicy są kapitałem firmy

Rozmowa z Krzysztofem Ciećka – kandydatem w wyborach do Rady Nadzorczej PKP Intercity S.A.

Wokół bezpieczeństwa

Trzecie w tym roku posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa, które odbyło się 15 czerwca, zdominował jeden temat. Dyskutowano o bezpieczeństwie w transporcie kolejowym. Zapowiedziano powołanie specjalnego zespołu, który zajmie się tymi sprawami.

Mundial maszynistów

Maszyniści z Czech okazali się najlepszymi futbolistami i wygrali XIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta ZZM i Prezesa PKP Cargo. Drugie z rzędu zwycięstwo nie przyszło jednak faworytom łatwo, bo natrafili na zacięty opór kilku naszych drużyn.

ALE o kryzysie

ZZM zwrócił się z listem do premiera Donalda Tuska, do którego załączona była rezolucja międzynarodowego związku maszynistów ALE w sprawie skutków kryzysu finansowo-gospodarczego dla pracowników.

Komisja pojednawcza

Nie zawsze rozstrzygnięcie sporu między pracodawcą i pracownikiem wymaga interwencji sądu. Można próbować zawrzeć ugodę przed komisją pojednawczą. Wszystko zależy wyłącznie od woli stron.

Maszyniści pomogli powodzianom

Maszyniści ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w PKP Intercity S.A. w Olsztynie przekazali swoje posiłki regeneracyjne na rzecz osób, których dotknęła powódź.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka