Nr 5/153 (Maj 2017)

O godną pracę

Pod hasłem „Przywróćmy godną pracę” w Warszawie odbyła się demonstracja zorganizowana 1 maja przez OPZZ.

Luka mocno puka

W ciągu najbliższych 5 lat więcej niż co czwarty polski maszynista osiągnie wiek emerytalny. Urząd Transportu Kolejowego szacuje, że za dwa lata do obsługi ruchu kolejowego potrzeba będzie w naszym kraju 18 tys. maszynistów. To o 10 procent więcej niż obecnie!

Stawiliśmy czoła zagrożeniom

Z Leszkiem Miętkiem, prezydentem ZZM rozmawia Rafał Zarzecki

Premiera Polregio

Uroczyste przekazanie wyprodukowanego przez bydgoską Pesę pierwszego nowego pociągu Link to nowy etap w historii Przewozów Regionalnych.

Nowy przyczółek

Udało się stworzyć struktury związkowe ZZM u następnego przewoźnika. Tym razem w spółce Lotos Kolej.

Rada Krajowa ZZM VIII kadencji

Od stycznia do kwietnia wybieraliśmy przewodniczących organizacji zakładowych ZZM. Za nami jest już pierwsze posiedzenie Rady Krajowej ZZM VIII kadencji, którą prezentujemy na stronach 10–11. W siedzibie ZZM w Ursusie 11 maja Rada przyjęła szereg uchwał związanych ze zbliżającym się VIII Krajowym Zjazdem Delegatów ZZM oraz zajęła się sprawami dotyczącymi funkcjonowania spółek.

Pierwszy polski maszynista

Rada Krajowa na posiedzeniu w Jastrzębiej Górze podjęła decyzję o upamiętnieniu naszego kolegi po fachu, który służył na parowozach w XIX wieku. Wiedza o nim pochodzi z oficjalnych źródeł. Leon Miaskowski 14 czerwca 1845 r. poprowadził jeden z dwu pociągów „otwarciowych” Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej – rozpoczynającej swoją pracę królowej polskich dróg żelaznych.

Śladami trakcyjników

Corocznemu spotkaniu przy grobie Stanisława Wysockiego na Starych Powązkach 14 czerwca w tym roku towarzyszyć będzie również spacer śladami m.in. maszynistów i konstruktorów, którzy służyli na parowozach i zasłużyli się dla rozwoju trakcji.

Nie mówimy żegnaj

Kolejni nasi koledzy dojechali do stacji emerytura po długoletniej służbie.

Kolejni wyszkoleni przez SKM

Następna grupa świeżo upieczonych maszynistów zakończyła szkolenie w spółce SKM w Trójmieście. Świadectwa nasi młodzi koledzy otrzymali z rąk prezesa firmy Macieja Lignowskiego.

Na pielgrzymce

Na XX Jubileuszowej Pielgrzymce w Ostrej Bramie w Skarżysku-Kamiennej nie mogło zabraknąć przedstawicieli ZZM.

Skarby Marcelego

W otwartej 23 kwietnia na małej stacyjce Stefanowo Kolejowej Izbie Pamięci zgromadzono wiele ciekawych pamiątek, w tym związanych z przedwojennym ZZM.

W nowej formule

XXIV Parada Parowozów w Wolsztynie przeszła do historii jako pierwsza zorganizowana przez Instytucję Kultury Parowozownia Wolsztyn.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Humor, Fraszki Jerzego Szulca, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka